161997. lajstromszámú szabadalom • Bordás cső, továbbá eljárás és berendezés annak előállításához

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 04. (SCHO—39) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1969. VI. 13. (P 19 30 040.4), 1969. VII. 31. (P 19 38 928.7), 1970. II. 16. (P 20 06. 893.3) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161997 Nemzetközi osztályozás: B 21 c 37/22 Dr. Scholl Günter mérnök, Pianezzo/Paudo, Svájc Bordás cső, továbbá eljárás és berendezés annak előállításához A találmány tárgya olyan bordáscső, amely­nek bordái, vagy foordarészei a magosához il­leszkedő kimunkálásokkal rendelkeznek és előállítási eliárás során még folyékony, majd ezt kiöv' t6en megdermedő fém útján a cső- 5 palásttal ihővezető összeköttetésben áll. A találmány tárgya továbbá eljárás és be­rendezés ezen ibordáscső előállítására. Számos kiviteli 'Változatban ismert az olyan 10 bordás csövek előállítása, amelyeknél a mag­csővel hővezető kapcsolatban álló bordák a cső tengelyével derékszöget alkotnak. Ha elte­kintünk attól a jólismert megoldástól, ahol a csőpalást felületre egyenes, vagy huUámosí- 15 tott lemezszalagokat tekercselnek, akkor a legelterjedtebb hagyományos megoldás szerint az ilyen bordás csövek .bordáit hidegsajtolással lemezdarabokból állítjuk elő. Ennek során a lemezdarabokból állítják elő. Ennek során a 20 vágásokkal, vagy peremezésekkel vannak el­látva, amelyek segítségével ezen bordáikat egy­mást követő sorrendben a bordákkal ellátandó csőre tolják. A cső és a reá hegesztett bordák közötti mechanikailag szilárd és hővezető kap- 25 csőlátót horganytfiürdőbe mártással biztosítják. Ezenkívül a magcső és bordák közötti ilyen összeköttetés hegesztéssel is létesíthető. Az egyes bordákat a csőhöz akár elektromos, akár autogén hegesztő eljárással, célgépekkel mész- 30 szemenően gépesíteni lehet. Ezenkívül leg­alábbis az alacsony üzemeltetési hőmérsélslet­tartományöknál a magcső és a bordák közötti mechanikailag szilárd és hővezető kapcsolatot a cső mechanikus, vagy hidraulikus feltágítá­sával is elérhetjük. Az ismert előállítási eljárások további válto­zatánál a bordáik 'két, vagy több részből áll­nak, amelyeket elektromos tompahegesztéssel egy, vagy egyidejűleg akár több magcsőhöz kötnek. Az ilyen eljárással előállított bordás csöveik azonban a műszaki gyakorlatban csak meghatározott, rendszerint erősen körülhatá­rolt alkalmazási területet találnak, aholis a hőátadási folyamatban fellépő hőmérsékleti értékek mellett elsősorban gazdaságossági szempontok képezik az elhatárolást. A találmányi megoldás feladata a fentiekben részletezett kivitelű bordás cső olyan megvaló­sítása, amelynél egyrészt a bordák és a mag­cső között úgy mechanikailag, mint hővezetési szempontból jó kapcsolat létesül, másrészt vi­szont ennek a bordás csőnek rendkívül olcsón és egyszerűen előálMthatónak kell lennie. A fenti feladatot a találmány értelmében úgy oldjuk meg, hogy a hordáikban, vagy bor­daHrészekben kiképzett kimunkálásokat kismé­retű, a bordák élébe bedolgozott fog-, vagy fecskefark alakú további kimunkálásokkal bő-J61997

Next

/
Thumbnails
Contents