161964. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőgép, különösen eke

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <jpr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 12. (SA—1909). Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. VI. 29. 161964 Nemzetközi osztályozás: A 01 b 5/00; A 01 b 15/00; A 01 b 17/00 ,/ ~ «- *. Feltalálók: Szabó István ny. igazgató, 50%, Budapest, néhai Bagi András volt gyártásvezető, 20%, Budapest, Gordos Béla gépészmérnök, 18%, Mosonmagyaróvár, Édel Lajos gépésztechnikus, 12%, Mosonmagyaróvár Tulajdonos: Szabó István ny. igaz­gató, 50%, Bp., Gordos Béla g. mérnök, 18P/0 , M.vár, Édel Lajos g.technikus, 12%, M.vár., néhai Bagi András jogutódai: Süttői La­josné cs.vezető, 10%, Bp., Bagi Gizella előadó, 10%, Bp. Talajművelőgép, különösen eke A találmány földgép, különösen eke, amely­nek a talajt metsző szerve, a kiimetszett talaj­rész szállítását, aprítását keverését, fordítását végző gördülő munkaelemei és legalább egy támasztó gördülő eleme van. 5 Mint ismeretes, a legkülönbözőbb földgépek, így különösen az eke a talajművelés szempont­jából nésve háromi fő részből áll, mégpedig a talaijt metsző szerviből, amely eke esetén a 10 szántóivias, a kimetszett talaj szállítását, aprítá­sát, keverését, fordítását végző résziből, amely általában kormánylemez, valamint a földgépet a talaj nyomásával szemben támasztó és így egyenesvonalú haladását biztosító támasztó 15 elemiből áll. A kimetszett talaj szállítását, ap­rítását, keverését, fordítását végző rész és a kimetszett talaj között igen nagy súrlódó erő keletkezük, amelynek következtében a talajgé­pek vonóerő szükséglete igen nlagy. 20 Született olyan megoldás, ahol ezt a súrlódó ellenállást gördülő ellenállássá alakították át, mégpedig oly módon, hogy a talaj aprítására, irányítására szolgáló részt görgőkből alakítót- 25 ták ki. A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy dacára a gördülő elemieknek, mégis fellépett a találj és ezen részek között súrlódás és így a vonóerő szükséglet még így is igen jelentős. TováSbfbi hátránya az ilyen ismert földgépek- 30 nek, különösen a görgős ekének, hogy ezen gördülő muníkaeleimek a még mándég bekövet­kező súrlódás következtében hamar kopnak és gyakori cseréjük szükséges. Görgős ekéknél megmutatkozott továbbá, hogy a nem megfe­lelő szögben beállított támasztó gördülő elem következtében az eke a barázdákból kimászott. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése és olyan földgép, különösen görgős eke létesítése, amelynél a talaj és a munka­elemek közötti súrlódás és a vonóerő szükség­let az optimális minimumra csökkenthető. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fenti célnak eleget teihetünik, azaz a munka­elemek és a talaj • közötti súrlódás túlnyomó­része kiküszöbölhető, ha a murikaelemeket megközelítőleg egyenes és tengelyével célsze­rűen párhuzaimos alkotókkal alakítjuk ki és a muníkaelemek a kimetszett talaj haladási irá­nyára legalább megközelítőleg merőlegesek. Az ellenállás tovább csökkenthető, ha a munka­elemeket egymástól légrés szabadonihagyásával helyezzük "el, ugyanis a kiét munkaelem között a talaj még gördülő ellenállást sem okoz. A vonóerő szükséglet tovább csökkenthető, ha a földgép talajt metsző szerve Vibrációnak lesz alávetve. A találmány tehát földgép, különösen görgős eke, amelynek a talajt metsző szerve a kiraet-161964

Next

/
Thumbnails
Contents