161949. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üveg szívóssá tételére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. I. 08. (Pl—330) Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1969. I. 08. (1262/69), 1969. VI. 24. (31 952/69) Közzététel napja: 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. IV. 30. 161949 Nemzetközi osztályozás; C 03 b 27/00 Feltalálók: Giddings David George mérnök, Pedmore, Stourbridge, Murphy David Duncan mérnök, Leamington Spa, Nagy-Britannia Tulajdonos: Pilkington Brothers Limited cég, Liverpool, Nagy-Britannia Eljárás üveg szívóssá tételére A találmány tárgya eljánás üveg szívóssá tételére, példáiképpen olyan üveglapok gyártá­sánál, melyeket szuperszonikus repülőgépek­nél alkalmaznak. A találmány szerinti eljárás alkalmaziható bizonyos vastagsági határok 'között mozgó, így példaképpen 4—12 mm vagy ennél vastagabb üveg szívássá tételére. A találmány szerinti eljárás segítségével lehetséges olyan üveget előállítani, melynek törési szilárdsága egészen 5500 kg/üm2 -dg terjedhet, ez az érték az üvegben 1200 kg/am2 belső húzáfeszültségnek felel meg, a felületi nyomófeszültségnek a belső húzófe­szültséghez való viszonya egészen 4 : 1 lehet. Az l,,2l!5,954 számú torit szabadalmi leírás ismertet 'már eljárást üveg szívóssá tételére, melynek során a felhevített üveget olyan hű­tőfürdőben edzilk, mely magas forrpontú hor­dozó folyadékot, példaképpen olajat tartalmaz és ehhez 4 súly%Hbain alacsonyabb forrpontú hűtőfolyadékot adnak. A találmány azon a felismerésen alapszik, ibogy bizonyos olajok, melyeket előnyösen 4— 12 mm vastagságú üveg szívÓBÍtása során ed­zőfolyadékként használnak, az üveg tulajdon­ságadiraak javításiára, elsősorban a törési szi­lárdság fokozására alkalmasak, ha az olaj­ban szabályozott részarányban kismennyiségű olyan folyadékot alkalmazunk, melynek forr­pontja alacsoinyalbb, mdint az olaj loibbanás­pontja. Példaképpen a használt alacsony forr­pontú, folyadék szerves folyadék, mist szén­tetraklorid, metanol, benzol, toluol, trimetilal-5 kohol, aceton vagy xilol lehet. összefoglalva tehát, a találmány szerint üveg szívóssá tételére olyan eljárást alkalma­zunk, melynél az üveget a lágyulási pontja körüli hőmérsékletre hevítjük és ezt az eljá-10 rást az jellemzi,, hogy a felhevített üveget hő­csere segítségével olyan olaj alkalmazásával tesszük szívóssá, mely olajat lobbanáspontja alatti hőmérsékletre melegítünk és abban tob. 0,01—0,07 súly%-ban valamely más folyadé-15 -kot alkalmazunk, 'melynek forrpontja alacso­nyabb, mint az olaj lobbanáspontja. Előnyösen az olaj és alacsony forrpontú fo­lyadék keveréket olyan hőmérsékleten tartjuk, mely az alacsony forrpontú folyadék forrpont-20 ja és az olaj loibbanáspontja között van. Az alacsony forrpontú folyadék részarányát a ke­verékben olymódon tartjuk fenn, hogy folya­matosam ilyen alacsony forrpontú folyadékot adagolunk az olaj-folyadék keverékibe. 25 A találmány szerintii eljárás különösképpen alkalmazható 4—12 - mm vastagságú üveg szí­vóssá tételére. Az eljárás során olyan olajat használunk, melynek viszkozitása 38 °C-nál 300—10O0 centistoke között van, lobbanás-80 pontja pedig 220 és 310 Ü C között mozog. 161949

Next

/
Thumbnails
Contents