161948. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés víz, főleg felszíni víz íz- és szagtalanítására

SZABADALMI 161948 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY idÉik. Nemzetközi osztályozás' C 02 b 1/38 fffit Bejelentés napja: 1970. VI. 09. (PÉ—733) ^^ Bejelentés napja: 1970. VI. 09. (PÉ—733) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. IV. 30. N^ tills id on a ^ Feltaláló: Petkó Gyula oki. vegyészmérnök, Pécs Tulajdonos: Pécsi Víz- és Csatornaművek, Pécs Eljárás és berendezés víz, főleg felszíni víz íz- és szagtalanítására 1 A találmány eljárás és (berendezés víz, főleg felszíni víz íz- és szagtalanítására. Ipari szennyeződésekkel terhelt-felszíni vizek ivóvíz céljára való tisztításánál az íz- és szagta­lanításra már régóta alkalmazott eljárás az ózo­nos kezelés, amelynek során az ózonizátorbtan termelt ózontartalmú levegő 0:t komponensének a kezelendő víziben aibszorptiv úton való oldása révén a szag- és ízártaknakat okozó aromás ve­gyületeket roncsolja. Az ózonos vízkezelés általában egyenáramú vagy ellenáramú reaktorokban történik. A reak­torokban a tisztítandó vizet porlasztják, majd a nagy felületre felbontott vizet ózonnal telített levegővel érintkeztetik. Hátránya ennek az eljá­rásnak, hogy a víz kezelése nagy mennyiségű ózonnal kevert levegőt igényel és ugyanakkor az eljárás során a reaktorból kilépő ózonkon­centráció igen magas. Ismeretesek kísérletek az ózon visszanyerésére is, amelyeik azonban nem terjedtek el, mert a nedves ózontartalmú levegő bonyolult és drága szárítása miatt az ózonvissza­nyerés költsége magas, ami azután kétségessé teszi az ózonvisszanyerés gazdaságosságát. Ismeretesek olyan eljárások és az eljárások ^végrehajtására olyan berendezések is, amelyek­nél az injektorral nagy, 6—ilO m vízoszlop alá juttatnak ózont. Ebben az esetben a parciális nyomás növelésével előnyösen növekszik az ad­szorpció sebessége is. Hátránya azonban ennek az eljárásnak illetve berendezésnek, hogy a bu­borékok viszonylag nagy méretűek és ebből kö­vetkezően viszonylag kicsi fajlagos érintkezési 5 felülettel rendelkeznek. Ebből következően az­után az ózonkihasználási fok igen alacsony. Ismeretesek ezen kívül különböző mechanikus abszorberek is, amelyek keverővel vagy forgó parlasztódobbal vannak ellátva. Ezek hátránya, 10 hogy mozgó alkatrészeket igényelnek, ezek moz­gatása külön energiafelhasználást jelent és ezen mozgó alkatrészek korrózió elleni védelmének problémája rendkívül nehezen .biztosítható. A találmány célja egyszerű kiképzésű, ponto­ló san a mindenkori szennyezésnek és felhasználás­nak .megfelelően szabályozható, minimális ózon­mennyiséggel működő eljárás illetve berendezés kialakítása. A találmány tehát eljárás víz, főleg felszíni 20 víz íz- és szagtalanítására, amelynek során az íz- és szagtalanítandó vizet ellenáramú reaktor­ban tölteléktestekre permetezzük, majd a le­csurgó vizet szifonnal szabályozott szintű el­árasztott töltelékes zónában fogjuk fel, amely-25 nek alsó részéhez ózont vezetünk. A találmány lényege abban van, hogy az el­árasztott töltelékes zóna alatt az ózon buborék­zónájában 185—315 nanométer hullámhosszú 30 ultraviolasugarakkal az íz- és szagtalanítandó 161948

Next

/
Thumbnails
Contents