161944. lajstromszámú szabadalom • Eljárás androsztáno [16 alfa, 17 alfa-b] pirrolidin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -pr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 17. (OE—152) Ausztriai elsőbbsége: 1970. IV. 24. (A 3751/70) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. IV. 30. 161944 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 173/10 Feltalálók: Dr. Schramm Géza vegyész, Linz/Donau, Prof. Dr. Schlögl Kari vegyész, Wien, Ausztria Tulajdonos: österreichische Stickstoffwerke AG cég, Linz, Ausztria Eljárás androsztáno[l6/^,17/í-b]pirrolidin-származékok előállítására Azon munkák somán amelyek aura vonatkoz­tak, hogy a természetben előforduló szteroid­alkaloidékat lebontási reakciók útján gyógyásza­itilag hatásos pregnánnszárrnazékok előállításaira használhatóvá tegyék, azt is megkísérelték, hogy 5 a szolanidin- vagy a demisszidin-típusú szolanid­alkaloidok indoMzidrá^gyűrűrendszerét lebontsák. Egy ilyen lebontás szükségszerűen az E és/ /vagy az F gyűrű felnyitásával kapcsolatos. Mi- 10 vei ismeretes volt, hogy az indolizidin-gyűrű­rendszer F gyűrűje, de méginkáblb az E gyűrűje nagyon stabil, arra törekedtek, hogy elsősorban az E gyűrűbe olyan funkciós csoportokat építse­nek be, amelyek ilyen lebontási reakciókat elő- 15 segítenek. K. Schreiber és C. Horstmiann [Ohem. Ber. 99 (1966), 3183 old.] munkájából kitűnik, hogy a demisszidinből dehiidrálással előállítható A22ix >­-imóniíumsónál hddrogénperoxiddal alkalikus ol- 20 daUban való oxidáció alkalmával az F gyűrű a 22,23-helyzetben a (2&S)-3/?HhidroxdH22-oxo-i2,2.i2'3-->szeko^5a-szolanid)ánsav-i(!2i3) kópződésie közben felnyílik. Olyan vegyületek oxidációjáról azon­ban, amelyeknél a kettőskötés nem az F gyű- 25 ruhen, hanem az E gyűrűben van, eddig nem vált még semmi ismertté. Meglepő módon azt találtuk, hogy olyan J^^-jtelíítetlen amimoszteroidoklban, amelyek a szolanidán-alkaloidokból vezethetők le, hidro- 30 2 géniperoxiddal történő oxidációnál nem az E gyűrű nyílik fel oxidative a kettőskötésnél, ha­nem az F gyűrű a 22,i23Jhelyzetben, miközben egy laktámkanbonsaiv-iszerkezet képződik. Egy­idejűleg az E gyűrűben, éspedig a 20-as hely­zetben hidroxil-csopont alakul ki. Ezek a 20-tódiroxilezett szefco-szolaraidánsavak a következőkben az E gyűrű felnyitására irá­nyuló további törekvésekkel szemben szokatla­nul ellenállónak bizonyultak, úgyhogy szükséges volt a további lebontás végett az E gyűrű kon­figurációjának mindjárt oly módon való vák toztatása, hogy a gyűrűfelnyiitás közben történő lebontás lehetővé váljék. Azt találtuk továbbá, hogy az E gyűrű egy üyen szerkezetváltozását akkor érjük el, ha az E gyűrűben levő lalktámcsopontot tercier amin képzése közben redukáljiuk, amely reakció kü­lönböző lebontási lehetőségeket szolgáltat. Re­dukálószerként ennél á reakciónál az alumínium komplex-hidridjei szolgálnak. Egyidejűleg a sav­csoportot primer alkohol-jcsoporttá alakítjuk át Közel kvantitatív kitermeléssel tiszta, egységes terméket kapunk, amely a bonyolult molekulán végzett kettős reduikciónál kimondottan meglepő. Ezzel egy további fontos lépést tettünk a szola­nidánnsor alkaloidjaioak preparatív, ill. techni­kai célokra használható kibontása felé. Az el­járás során keletkezett termékek a 20-<as hely­zetben egy olyan reakcióképes oxácsoportot tar-161944

Next

/
Thumbnails
Contents