161910. lajstromszámú szabadalom • Optikai berendezés mérőlemezre beeső sugárnyaláb beesési szögének változtatására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. V. 15. (MA—2101) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161910 Nemzetközi osztályozás: G 01 j 3/08, G 02 b 17/00 Feltaláló: Sass Gábor műszermérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutat Intézete, Budapest Optikai berendezés mérőlemezre beeső sugárnyaláb beesési szögének változtatására 1 A találmány többszörös Ibelső totálreflexiós mérőlemezzel ellátott mérőkészülékekihez való berendezésire vonatkozik, amellyel a belső sugár­nyaláb beesési szögét egyszerű módon lehet vál­toztatni. 5 A •többszörös belső totalreflexiós berendezése­ket nagyon átlátszó és vékony, vagy átlátszatlan anyagok felületének abszorpciós spektroszkópiai vizsgálatához használják. A berendezésben nagy törésmutatójú mérőlemez van elhelyezve. A mé- 10 rőlemez belépő ablakára a megvilágító sugár­nyaláb adott beesési szöggel esik és annak ha­tárfelületei között többször totálisan reflektá­lódva a kilépő ablakon lép ki. A mérőlemez ha­tárfelületeké helyezve a mérendő anyagot totál- 15 reflexió köziben a sugárzás behatol a.mérendő anyagba is és annak abszorpciója miatt a ref­lektált sugárzás intenzitássá a hullámhossz függ­yényében megváltozik. A mérőleimez lehet maga a mérendő minta is, melynek saját abszorpciója, 20 vagy a felületén levő rétegek abszorpciója mér­hető. A kilépő sugárzást mérve a mérendő anyag pl. infravörös abszorpciós spektruma felvehető. A többszörös totákeflexió következtében az ab­szorpció annyira megnő, hogy transzmissziós 25 méréssel nem mérhető anyagok is vizsgálhatók a berendezéssel. A legtöbb berendezésiben a sugárzás beesési szögét változtatni nem lehet, mert ezzel a mé- 30 rendő anyagoknak a különböző hullámhosszakon való abszorpciói is változnak. A változások az anyag szerkezeti felépítésére jellemzőek. Az ismert berendezésekben a sugárnyaláb be­esési szögét több tükör egyidejű elmozdításával lehet beállítani. A tükrök vezérlését és a mérő­lemezt nagyon gondosan kell elkészíteni és be­állítani, mert a többszörös reflexió miatt igen kis eltérések is nagy fényveszteséget okoznak. Ha a mérőlemez maga a mérendő anyag, iákkor több mintát kell elkészíteni, amiket laboratóri­uma körülmények között nehéz csereszabatosán elkészíteni. Ismert berendezéseket közöl ;N. J. Harrick: Internal Reflection Spectroscopy, Inter­soienoe Publishers J. Wiley and Sons. 1967. c. könyve 185—201. oldalain. A találmány oly változtatható beesési szögű, belső totalreflexiós berendezésre vonatkozik, amelyben a mérőleimez könnyen cserélhető, és a beesési szöget a mórőüemez és a tükrök elmoz­dítása nélkül pusztán tükrök elfordításával lehet beállítaná. A találmány tárgya tehát optikai berendezés mérőlemezre beeső sugárnyaláb ibeesési szögének változtatására, célszerűen többszörös belső totál­reflexiós mérőlemezzel ellátott spektrométerek számára, és az jellemzi, hogy a berendezésbe ér­kező sugárnyaláb útjában elhelyezett eltfordít­hatóan ágyazott első tükre, az erről visszavert 161010

Next

/
Thumbnails
Contents