161868. lajstromszámú szabadalom • Tetőfedőalpokat tetőfedél fölött kívánt távolságban tartó szerekezet

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VIII. 09. (GO—1167) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. VIII. 10. (P 20 39 669.4; P 20 39 670.4) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161868 Nemzetközi osztályozás: E 04 d 1/34; E 04 d 3/36 Göbel Klaus építészmérnök, Trier, Német Szövetségi Köztársaság Tetőfedőlapokat tetőfedél fölött kívánt távolságban tartó szerkezet A találmány tetőfedőlapokat tetőfedél fölött kívánt távokiágban tartó szerkezet, amely a tetőfedélre helyezett alaptestből, valamint ezen nyugvó, fedőlapot alátámasztó testből áll. A tetőfedőlapokat alátámasztó, illetve tartó ismert szerkezetek hátrányos tulajdonsága, hogy ezek magassági irányban vagy egyáltalán nem állíthatók, vagy a magassági irányú állítást csak nagy nehézségek árán és szerszámok felhaszná­lásiával lehet végezni. A találmány feladata ezért olyan tetőfedő­lapokat tartó szerkezet létesítése, amelynél a la­pokat alátámasztó testeket magassági irányban gyorsan, egyszerűen és külön szerszámok hasz­nálata nélkül lehet állítani. A találmány szerinti szerkezet a kitűzött fel­adatot azzal oldja meg, hogy a lapokat alá­támasztó testek ék alakúra vannak kiképezve, az alátámasztó testeknek az alaptest támasz­felületeivel párhuzamos, a tetőfelület felé hajló és a támaszfelületekre fekvő felületei vannak, és hogy az alátámasztó testek az alaptesttől fel­felé leemelhetők, felfekvő felületeik pedig sík­juk irányában való eltolódás ellen rögzíthetők. Az alaptest támaszfelületei előnyösen a rajta levő ék alakú lécek felső oldalain vannak ki­képezve. Egy másik kiviteli alaknál az alaptest támaszfelületei egy rbetőszerű alakiban kiképzett alaptest felső részét képező két oldal révén van­nak kialakítva. A találmány egy továbbfejlesztése szerint az alátámasztó test eltolódás elleni biztosítására ennek felfekvő felületén és az alaptest támasz­felületén f ágazás van. Egy másik kiviteli alak-5 nál az alátámasztó test eltolódással szembeni biztosítását azáltal érjük el, hogy az alátámasztó testben függőleges, illetve merőleges- átmenő horony, az alaptest támaszfelületében pedig egy további horony van, a két horony egymással 10 szöget bezáróan van kiképezve, és az átmenő hornyon keresztül egy rögzítőcsap tolható az alaptestben levő horonyba. A találmányt részleteiben a rajzokon vázolt 15 példaképpeni kiviteli alakokkal kapcsolatban ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerinti, tetőfedőlapo­kat tetőfedél fölött kívánt távolságban tartó szerkezet egy példaképpeni kiviteli alakjának 20 nézete, részben metszete, amelynél a kifelé emelkedő lécek támaszfelületei fogazottak. 25 30 A 2. ábra az 1. ábrán látható alátámasztó tes­tek alulnézett vázlata. A 3. ábra az 1. ábrán látható szerkezet kivitel felülnézete. A 4. ábra a találmány szerinti szerkezet másik példaképpeni kiviteli alakjának nézete, részben metszete, amelynél az alaptesten elhelyezett lécek oldailfalaiban fogazás van kiképezve. 161868

Next

/
Thumbnails
Contents