161865. lajstromszámú szabadalom • Pyrethrumszedő gép

SZABADALMI 161865 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY > iEEE. Nemzetközi osztályozás: A 01 d 45/00 Ol Bejelentés napja: 1970. I. 21. (GO—1124) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. %/. 1 i i i] o IÍ a ^^ Feltalálók: Dr. Varga Imre egyetemi docens, 35%, Budapest, Tréfás Lajos gépészmérnök, 25%, Budapest, Szarka Péter szerelő, 20%, Budakalász, Bodorkos Ferenc technikus, 20%, Biatorbágy Tulajdonos: Gyógynövény Kutató Intézet, Budapest Pyrethrumszedő gép A találmány tárgya gépvázra szerelt pyreth­rumszedő gép. Pyrethrum begyűjtése eddig hagyományos mó­don kézi vágással történt. A begyűjtött száras virágot levágás után csomóba fogva fésűs foga­zással ellátott szerkezeten kézi tépessél virágra és szárra .választották szét. Ez a hagyományos gyűjtési mód, mind a beta­karítás, mind pedig a szétválasztás szempontjá­ból elavult, lassú és munkaerőigényes. Az ismert megoldások 1(155 205 és 155 006 sz. magyar szabadalmak) kamillaszedő gépekre, ál­lófésűik révén a feladatot megoldani nem tud­ják. A pyrethrum növény bokros, szárai kuszál­tak, így az álló fésűk behatolására, valamint álló pengékkel történő vágására a lehetőség teljesen bizonytalan. Lehetőség van hajtott vágószerkezet (1819.617 sz. NSZK szabadalom) alkalmazására is, azonban ez teljesen bizonytalan szárhosszúságot eredmé­nyez, mely a pyrethrum betakarításánál nem engedhető meg. A találmány lényege éppen az, hogy az álló fésűk és kések helyett a növényfejek leszakítá­sát gyorsan forgó fésű-sor végzi el. Ezzel a meg­oldással egy műveletben történik a virágfej le­szakítása és a leszakítás helyéről való továbbí­tása. A gyorsain forgó fésű-sor, a jelölt irányban forogva a kuszált szárú, bokros növényben is képes dolgozni, mivel fésűi kibontják a no­lo 15 20 25 30 vényszárakat és közben a virágfejeket leszakít­ják, függetlenül annak a növényen elfoglalt he­lyétől. A szedő-dob két oldalán levő tárcsák megakadályozzák a növényemelők által a dob elé terelt száraknak a kicsúszását, így a volu­metrikus veszteség minimálisra csökkenthető, fe A találmány olyan célgép kialakítását tűzte ki~"" célul, amelynek segítségével a pyrethrum virág betakarítása egy lépésiben valósítható meg. A találmány szerinti gép haladási irányára merőleges, vagy közel merőleges tengelyű kerék párra szerelt tépődobja (szedődob) a vontató erő­gép, célszerűen RS09, ill. GT 124 típusú traktor, eszközhordozó csatlakozó főtartóra erősíte'tt pa­ralelogramma karokra van függesztve és ugyan­csak paralelogramma karokon az a váz függ, amelyhez egyfelől a járókerekek, másfelől a ki­fúvósapkával ellátott kifúvóeső csatlakozik. A találmány szerinti gép közvetlenül a virág­fejeket szakítja le a szárról és ennek következ­tében feleslegessé válik az a kétszeri művelet. amely a hagyományos úton történő szedésnél el­kerülhetetlen volt, nevezetesen egyszer a szár és vele együtt a virág levágása, majd a virágnak a szártól való elválasztása. A találmány részleteit az ábrák kapcsán is­mertetjük, ahol feltüntettük a gép vontatása! é működését biztosító, példánkban RS09. ill GT 161865

Next

/
Thumbnails
Contents