161858. lajstromszámú szabadalom • Berendezés porózus anyagok nedvességtartalmának mérésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970, V. 27. (FO—586) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161858 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 13/00; G 01 n 25/00 Földi Tivadar oki. villamosmérnök, Budapest Berendezés porózus anyagok nedvességtartalmának mérésére A találmány tárgya nedvességmérő berende­zés, amely felhasználható többek között: föld, homok, beton, mezőgazdasági termények, mint pl. széna, vagy magvak nedvességének indiká­lására, illetve nedvességének mérésére. 5 A találmány szerinti megoldást nedvességmé­réssel kapcsolatban ismertetjük. Ismert megoldás nedvességmérésre az, ahol mérendő anyag neutron elnyelését mérik és eb- 10 bői következtetnek á nedvességtartalomra; Hátránya az ismert megoldásnak, hogy sugár­veszélyes és költséges berendezéseket igényel. Ismert megoldás továbbá nedvességmérésre 15 az is, ahol a mérendő anyag elektromos veze­tőképességéből következtetnek a nedvességtarta­lomra. Hátránya az ismert megoldásnak, hogy pon- 20 tatlan, mert a vezetőképességet nemcsak a ned­vességtartalom, hanem az ion-áram is meg­szabja, továbbá, hogy az esetlegesen jelenlevő víziben oldott sók nagyságrenddel megváltoztat­hatják az elektromos vezetőképességet. 25 Ismert megoldás végül a nedvesség mérésre az, ahol a mérendő anyagot megmintázzuk, a mintának a súlyát megmérjük, a mintát kiszá­rítjuk és a súlyát újra megmérjük. A két súly- 30 mérés különbségéből meghatározzuk a nedves­ségtartalmat. Hátránya az ismert megoldásnak, hogy a min­tát laboratóriumba kell szállítani a mérés elvég­zéséhez, továbbá a mérendő anyag megmintázá­sánál jelentkeznek nehézségek, nevezetesen, az, hogy a mérendő anyag felületétől számított kel­lő mélységből szükséges mintát venni ahhoz, hogy a tényleges nedvességtartalmat tudjuk mérni. A találmány szerinti megoldással mindezeket a hátrányokat kiküszöböljük, továbbá olyan előnyökre teszünk szert, amellyel a fenti mód­szerek közül egy sem rendelkezik; nevezetesen: mód nyílik.ugyanazon a helyen teljesen zavar­talan viszonyok között ugyanazon szondával akár több éven át is mérni a talaj-, beton stb nedvességtartalmát, illetve annak még a nagy­időállandójú változásait is (pl.: évszakos válto­zás talajban a felszíntől 2 méterre). A találmány alapját az a felismerés képezi, hogy két porózus anyagból levő testben az azo­nos parciális vízgőznyomás miatt a százalékos nedvességtartalom kiegyenlítődik, ha a két po­rózus anyag térfogatsúlya és porozitása meg­egyezik és az anyagok között a víztartalom szempontjából jelentős hőfok-ikülönbség nincsen. A fenti két anyag egyikét úgy képezzük ki, 161858

Next

/
Thumbnails
Contents