161855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izotiocianátometil- és tiocianátometilhidantoin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 13. (EO—285) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1970. V. 13. (37,018) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161855 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 49/32; A 01 n 9/02 Feltaláló: Singhal Gopal H. vegyész, Westfield, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Esso Research and Engineering Company cég, Linden, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás izotiocianatometil- és tiocianatometilhidantoin származékok előállítására A találmány izotiocianatometil- és tiocianáto­metimidantom-származékok előállítására szol­gáló eljárásra és ilyen vegyületeket hatóanyag­ként tartalmazó, talajgombák irtására alkalmas szerekre vonatkozik. 5 vagy hattagú gyűrűvé kapcsolódhat­nak össze, NCS- vagy SCN-csoportot képvisel. A találmány szerinti izotiocianatometil- és tio­cianátometimidantoin-szarmazékok a (III) álta­lános képlettel írhatók le. E képletben Rí valamely 1—12 szénatomos — adott esetben klór- vagy brómatommal he­lyettesített — alkil-csoportot, 1—6 szén­atomos alkosd-, ciano-, 3—10 szénato­mos kanbalkoxialkil-, 1—6 szénatomos alkiltio-csoportot, 3—6 szénatomos al­kenil-, 3—6 szénatomos alkinil-, 3—8 szénatpmos cikloalkil-űsoportot, adott esetben klór-, bróm-, trifluormetil-, 1—6 szénatomos alkil-, 1—6 szénato­mos alkoxi-, 1—6 szénatomos alkiltio­vagy nitro-csoporttal helyettesített fe­nilgyököt, tetrahidrofuonfuril és 2—4 szénatomos acilgyököt, R2 és R3 egymásisal egyezőek vagy egymástól különbözőek lehetnek és hidrogénato­mot, 1—4 szénatomos alkil-, 1—4 szén­atomos klóralkil-, 1—4 szénaitomos alk­oxi- és fenilgyököt jelentenek, az 1 és 5 helyzetakiben levő alkilosoportok öt-Mint említettük, ezek a vegyületek nagyfokú talajfungicid hatással rendelkeznek. A"találmány szerinti izotiocianatometil- és tio­cianátometühidantoin-vegyületek példáiként a következő vegyületeiket említjük meg: 10 1 l-f enil-3-tiocianátometilhidan tóin 2 l-fenil-3-izotiocianátometilihidantoin 3 lHpnklórfenil-3-tiocianátometilhidantoin 4 l-pHklórfenil-3-izótiooianátometilhidantoin 5 lHm-klórfenil-3-izotiocianátometilhidantoin 15 6 l-o-klórfenil-3-tiocianátometilhidantoin 7 l-j(3,4-diklórfenil)-.3-izotiocianátometil­hidantoin 8 l-(2,4-diiklórfenil)-i3-dzotiocianátometil­hidantoin 20 9 l-m-ftrifluormetilfenilH3-izotiocianátometil­hidantoin 10 l-TO-trifluorme.tilfenil-3-laocianátometil­hidantoüi 11 l-p-nitrofenil-3-izotiocianátometilhidantoin 25 12 l-, m-nitrofenil-3-tiocianátometilhidanitoin 13 l-p-metiltiofenil-3-tiocianátometilhidanitoin 14 l-p-tolil-3-izotiooianátometilhidanitoin 15 lH(2,6-dietilfenil)-3-izotiocianátometil­hidantoin 30 16 l-metil-i3-izotiocianátom.eiilhidantoin 161855

Next

/
Thumbnails
Contents