161854. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aminotiofén-számazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 13. CEO—284) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161854 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 63/12; C 07 c 125/04; C 07 c 155/08; A 01 n 9/02 Feltaláló: Dr. Lesser Joseph H. vegyész, Woodside, Queens, New York, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Ésso Research and Engineering Company cég, Linden, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás aminotiofén-származékok előállítására A találmány aminotiofén-származékok előál­lítására és kártevőirtószerekként való alkalma­zásukra vonatkozik. Közelebbről megjelölve a találmány helyette­sített 3- és 2-amínotiofén-származékok előállí­tására szolgáló eljárásra és ilyen vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyomirtó és gomba­ölő szerekre vonatkozik. Az aminotiofén-származékok az (I) általános képlettel írhatók le — ebben a képletben Rí hidrogénatomot vagy 1—8 szénatomos al­kilgyököt, R2 valamely — adott esetben klór- vagy brómatommal, vagy ciano-csöporttal helyet­tesített — 1—6 szénatomos alkilgyököt, 1— 6 szénatomos alkoxi-, i—6 szénatomos al­kiltio-, 1—6 szénatomos monoalkilamino-, 2—8 szénatomos dialkilamino-csoportot, adott esetben klóratommal, nitro- vagy tri­fluormetil-csoporttal helyettesített, fenil­gyököt, 3—8 szénatomos alkenil-, 3—6 szén­atomos alkinil-, 3—8 szénatomos cikloalkil-' csoportot, R3 valamely 1—10 szénatomos alkoxi-, 1—10 szénatomos monoalkilamino-, 2—10 szén­atomos dialkilamino-, fenoxi- és anilido­gyököt, R/, és R5 egymással egyezőek vagy egymástól eltérőek lehetnek és hidrogénatomot, 1—6 szénatomos alkilgyököt, fenilgyököt, klór­és brómatomot, 5 X O vagy S atomot jelent. Ügy találtuk, hogy ezek az (I) képletű ve­gyületek értékes kártevőirtó hatással, különösen kikelés utáni és kikelés előtti gyomirtó, vala-10 mint gombaölő hatással rendelkeznek. A találmány szerinti vegyületek példáiként a következő származékokat soroljuk fel: 0-metil-N-3-(2-karbometoxitienil)karbamát 15 0-metil-N-3-(2-karbometoxi-5-feniltienil)karba­mát 0-izopropil-N-3-(2-karbometoxitienil)karbamát 0-izopropil-N-3-(2-karbometoxi-5-feniltienil)kar­bamát 20 N-metil-N'-3-(2-karbometoxitienil)karbamid N-metil-N'-3-(2-karbometoxi-5-feniltienil)karba­mid 0-metil-N-3-(2-karbometoxi-5-metiltienil)karba­mát 25 0-metil-N-3-(2-karbometoxi-4,5-dimetiltienil) karbamát 0-metil-N-3-(2-karbometoxi-4,5-diklórtienil)kar­bamát N^metil-N'-2-(3-karboetoxi-4,5-dimetiltienil)kar-30 bamid 161854

Next

/
Thumbnails
Contents