161849. lajstromszámú szabadalom • Eljárás A16886 antibiotikumok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 11. (El—349) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1969. VIII. 12. (849 395) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161849 Nemzetközi osztályozás: C 12 d 9/14 Feltalálók: Gorman. Marvin vegyész, Higgens Calvin Eugene vegyész, Nagarajan Ramakrishnan vegyész, Indianapolis, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Eli Lilly and Company cég, Indianapolis, Indiana állam. Amerikai Egyesült Államok Eljárás A16886 antibiotikumok előállítására l A találmány tárgya eljárás AI 68861 és A16886II jelzésű új antibiotikumok előállítására. Az antibiotikumok olyan antibakteriális ha­tású vegyületek, amelyeket baktérium ill. gom­bák segítségével állítanak elő. Az antibiotiku­mok szerepe nagyon megnőtt az orvostudo­mányban és az állatgyógyászatban olyan beteg­ségek leküzdése során, amelyeket baktériumok illetőleg gombák idéznek elő. A Streptomyoes baktérium törzs számos tagja alkalmas antibio­tikumok előállítására, ld. például Waksman: The Actinomyoetes c. műve, II és III kötet (Williams änd Wilkins Co., 1961, 1962). Az em­lített antibiotikumok közül azonban legtöbb csak korlátozott antibakteriális hatásspektrum­mal rendelkezik, mellékhatásokat mutat, vagy elősegíti rezisztens törzsek kialakulását. A találmány egy új faj, nevezetesen a Strep­tomyces clavuligerus alkalmazásával előállít­ható új antibiotikumra irányul, amely antibio­tikum hasonló tulajdonságokat mutat, mint a Cephalosporium sp. segítségével előállított anti­biotikumok (Id. Biochemical Journal 50, 168; Biochemical»Journal 79, 377). Streptomyces clavuligerus fermentációja so­rán új, A16886 jelzéssel ellátott antibiotikus hatású anyagok keletkeznek. Az A16886 anti­biotikum sói könnyen előállíthatók az Al 6886-01 alkalmas savval vagy bázissal reagáltatva. Az A16886 antibiotikum és sói baktériumclu . és féregellenes hatással rendelkeznek, A bi' • riumellenes hatás elsősorban gram-negutiv b '. tériummal szemben jelentkezik, bizonv". h, 5 tás mutatkozik azonban gram-pozitiv 'ot^.'I kel szemben is. Az A16886 antibiotikum • < vénypatogén baktériumok által okozott fc 1i sek ellen is hatásos. Pontosabban meghatározva, a találmány tár-10 gya eljárás A16886I és/vagy A1683611 antibio­tikumok, vagy ezek gyógyászatilag alk.'r .;•­ható sóinak előállítására, melynek során Strep­tomyces clavuligerus NRRL 35S5 törzset te­nyésztünk asszimilálható szén- és nitrogéntól'-15 rást és szervetlen sókat tartalmazó táptalajon, süllyesztett aerob körülmények között, míg meg­felelő mennyiségű A16886I és/vagy A16886II antibiotikum keletkezik, 20 Ugyancsak a találmány oltalmi köréhez tar­tozik az Al 68861-nek az említett férmen tléből történő kinyerése, amely antibiotikum mono­ammóniumsója fehéres, pelyhes, amorf anyag, amely 190 és 300 °C között lágyul, miközben a 25 színe sötétbarnára változik; igen jól oldódik vízben, gyengén rövidszénláncú alifás alkoho­lokban, aeetonitrilben pedig oldhatatlan; am­fóter jellegű, négy titrálható csoportja van. melyek pK'-értékei: pK'ai-4.1. pK'a-j -• 5,2; 30 pK'a; i -- 9,3; és pK'H ( 10.5; a titrálási udatnk-161849

Next

/
Thumbnails
Contents