161848. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nortropinon-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. IV. 16. (EE—1965) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161848 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 43/06 Feltalálók: Dr. Fischer János oki. vegyész, 20%, Dr. Rákóczi József oki. vegyész, 15%» Mikite Gyula oki. vegyész, 15%, Dr. Petőcz Lujza orvos-farmakológus, 22%, Dr. Grasser Katalin orvos-farmakológus, 22%, Kiszelly Enikő biológus, 6%, Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás nortropinon-származékok előállítására Találmányunk tárgya eljárás nortropinon­származékok, pontosabban a nortropinon­-etilén-, illetve propilénketál, továbbá N­-benzoilvegyületük vagy savaddíciós sóik, illetve kvaterner ammonium-származékaik előállítá­sára. A vegyületek előnyös antiparkinzon-ha­tást mutatnak. Az új vegyületeket a találmány szerint úgy állítjiuk elő, hogy az N-etoxi-toarbonil-inortropi­non-etilén-, illetve -iprapilén-Hketált — amelyet a 158 089 számú magyar szabadalmi leírás sze­rint állítunk elő — poláros közegben, célsze­rűen etanolban, előnyösen az oldat forráspontja körüli hőmérsékleten, valamely alkálifémhidr­oxiddal reagáltatva hidrolizáljuk, s egyúttal de­karboxilezzük. Az így kapott terméket kívánt esetben — egyébként önmagában ismeretes módon — gyógyászatilag alkalmazható ásványi vagy szerves savval addíciós sóvá, illetve kva­terner ammóniumsóvá alakítjuk át. A találmány szerinti módon baipott nortropi­non-etilén-, illetve -propilénketált, illetve sóját 5 a reakcióelegyből célszerűen semlegesítés és az oldószer ezt követő lepárlása után különítjük el. Az Nnbenzoilnnortrapinon-ietilén-, illetve ^pro­pilénketált, ugyancsak a találmány szerinti mó­don úgy kapjuk meg, hogy a nortropinon-etilén-10 illetve -propilénketált benzoilkloriddal reagál­tatjuk tovább. A találmány szerinti módon előállított ve­gyületek rendkívül előnyös toxicitási értékeket, s ezzel együtt előnyös Parkinson-kór-ellenes 15 hatást mutatnak. Az etilén-, illetve propilén­ketálok körülbelül azonos értékeket mutattak (per os adagolás esetén), a trihexifenidil-lel ösz­szehasonlítva. A mért adatokat az alábbi táb­lázaton mutatjuk be. Táblázat Nortropinon-etilénketál N-benzoil-nortropinon­-•etilénketál trihexifenidil toxicitás (egéren) nikotin-letalitás (egéren) perfenazin-katalepszia gátlása (patkányon) haloperidol-katalepszia gátlása (patkányon) LD50 = 2000 mg/kg ED50 = 450 mg/kg ED50 = 450 mg/kg EDsoTM 420 mg/kg LD50 —1400 mg/kg ED50 = 100 mg/kg ED50 = 200 mg/kg LD50 = 500 mg/kg ED5 o= 66 mg/kg 161848

Next

/
Thumbnails
Contents