161771. lajstromszámú szabadalom • Kenőanyag acél hidegmegmunkálására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1970. II. 27. (SCHI—115) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége; 1969. II. 27. (WP 23 c/138 194) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. II. 28. 161771 Nemzetközi osztályozás: C 10 m 5/16 ÉSfllYjáf X* S^t'-'JW-*** Feltalálók: Will Erich oki. vegyész, Braunsberda, Miereke Walter, Erfurt, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Schmierstofíkombinat Zeitz cég, Zeitz, Német Demokratikus Köztársaság Kenőanyag acél hidegmegmunkálására A találmány tárgya szappanalapú kenőanyag acél és színesfémek hidegmunkálásához, amely hatásosságának javítására különleges adaléko­kat tartalmaz. hozzon létre, amelyek vizes oldatként alkalmazva a találmány célját kielégítik. AzflaIartuk,~hogy a 85^90 súlyrész vízből és 5 10—15 súlyrész 5 —20 10 —35 Hidegmegmunkáláshoz ismeretesek kenőanya­gok, amelyek lényegében alkáliszappanokból áll- 50 —70 nak és vizes oldatokként kerülnek felhaszná­lásra. Ezeknél azonban hátrányos, hogy extrém megmunkálási körülmények és nem kielégítően 10 foszfátozott idomrészek esetén a sajtolt munka­darab nem kielégítő felületminősége mellett a szerszám élettartama rövid. Acél hidegmegmun­kálásánál (kenőanyagként korábban molibdén­diszulfidot is alkalmaztak. Az alakítandó része- 15 0,5— 5 ket a megmunkálás előtt dobtechnológiával szá­raz molibdéndiszulfiddal kezelik, eközben az idomrészek felülete károsodik, amely a szerszám élettartamára és a megmunkált részek felület­minőségére károsan hat. 20 súlyrész alkáliszappanok, előnyösen 15—18 szénatomos zsírsavak nátrium­szappanai, súlyrész 15—18 szénatomos zsírsav­gliceridek, súlyrész szervetlen, só, mint nátrium­tetraborát és/vagy nátrium- vagy ká­liummetafoszfát, súlyrész finomszemcsés molibdéndi­szulfid és/vagy 0,2 súlyrész nehézfémftalocianin A találmány célja az, hogy acél és színesfémek hidegmegmunkálásához olyan kenőanyagot fej­lesszen ki, amely extrém megmunkálási körül­mények esetén is az idomrészek jó felületminő­sége mellett kielégítő szerszámélettartamot biz­tosít. A találmány feladata az, hogy az ismert al­káliszappanok és különleges adalékok kombiná­ciójával olyan hidegmegmunkáló kenőanyagokat 25 30 keverékéből álló vizes oldat rendelkezik a kí­vánt tulajdonságokkal. Az előállítás az alkotó­részek egyszerű összekeverésével történik. Vala­mely keverőben az említett mennyiségű alkáli­szappant és zsírsavgliceridet felmelegítjük, majd hozzáadjuk a többi alkotórészt és inten­zíven összekeverjük. Más eljárás szerint az al­káliszappanok és a zsírsavgliceridek kívánt ará­nyát zsírsavgliceridek nátronlúggal történő részleges elszappanosításával állítjuk elő, és a keletkező glicerin elválasztása után keverjük hozzá a szervetlen sót, molibdéndiszulfidot és/ 161771

Next

/
Thumbnails
Contents