161753. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammóniumszulfát kinyerésére szerves anyagokkal szennyezett vizes oldataiból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 161753 Bejelentés napja: 1971. II. 25. (SI—1202) Olaszországi elsőbbsége: 1970. II. 27. (21.252 A/70). Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. VI. 30. Nemzetközi osztályozás: C 01 c 1/24 m0mm Bejelentés napja: 1971. II. 25. (SI—1202) Olaszországi elsőbbsége: 1970. II. 27. (21.252 A/70). Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. VI. 30. T ORSZÁGOS ALALHANT HIVATAL I Bejelentés napja: 1971. II. 25. (SI—1202) Olaszországi elsőbbsége: 1970. II. 27. (21.252 A/70). Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. VI. 30. Feltalálók: Scarfi Alberto vegyész, Siracusa, Gugliotta Emanuele vegyész, Siracusa, Giudice Aldo vegyész, Siracusa, Tulajdonos: S'INCAT — Societa Industriale Catanese S.p.A. cég, Palermo, Olaszország. Eljárás ammóniumszulfát kinyerésére szerves anyagokkal szennyezett vizes oldataiból A találmány tárgya eljárás aimmoniumszulfat kinyerésére szerves anyagokkal szennyezett vi­zes oldatokból. Az eljárás főként az akrilnitril és metakrilnit­ril gyártásból, közelebbről a propilén, aimmonia és levegő szintéziséből kapott akrilnitril gyártás­ból származó ammóniumszulfát oldatok regene­rálásána vonatkozik. Az akrilnitril szintézisből távozó oldatok leg­fontosabb szennyező komponensei a következők: akrilnitril, pohakriinitril, formamid, acetonitril, hidrogéncianid és polimerjei, akrilsav, akrilami­dok. Ismeretes az, hogy ilyen oldatok bepárlásánál nemcsak azzal a hátránnyal kell számolni, hogy kátrányos anyagok rakódnak le a berendezés, főként a hőkicserélő felületekre, hanem a visz­szamyert ammoniumszulfátot a felsorolt anyagok szennyezik. A találmány célkitűzése egyszerű és gazdasá­gos módszer kidolgozása nagy tisztaságú ammo­niuimszulfát kinyerésére akként, hogy a beren­dezés eltömődése kiküszöbölhető legyen. A to­vábbi célkitűzés az, hogy az ammoniiumszulf átot kellő hozammal lehessen kiinyerni. A kitűzött célok megvalósíthatók, ha a talál­mány szerint a szerves szennyeződéseket tartal­mazó ammóniumszulfát oldathoz salétromsavat adunk olyan mennyiségben, hogy a következő műveletben kapott anyalúgban a salétromsav koncentrációja legfeljebb 15 súly% legyen, majd a kezelt oldatot bepároljuk és a kikristályosodott aimmóniumszulfátot elválasztjuk az amyalúgtól 5 és a szerves szennyezésektől. Meglepő módon azt találtuk, hogy ha a bepár­lási műveletek közben a vizes oldatban salétrom­sav van jelen, afcklor könnyen elválasztható szén-10 tartalmú aggilomerátumak képződnek, ezek az agglomerátumok nem tapadnak sem az amsmó­niuimlszulfát kristályokhoz, sem a bepárló fal sí­nek felületéhez. A salétromsav hiatását viszonylag alacsony hő-15 mérsékleten már kb. 40 C°-on is kifejti, de hatá­sos viszonylag magas hőmérsékleten, pl. 90— 120 C° között (ez a hőmérsékleti tartomány megfelel a 15% salétromsavat tartalmazó telített­vizes ammóniumszulfát oldatok forrpont hőmér-20 sékletének), végül a salétromsav hőmánsékleti határértéke között is használható. Különösen előnyösnek Ibizonyult, ha 60 és 70 C° között dolgozunk, vagyis lázon a hőmér­sékleten, amely az ammóniumszulfát kikristályo^ 25 sításánál használt vákuumbepárlókban szokásos eljárásoknál kialakult. A bepárló berendezésekben a iszerves anyagok oldhatatlan alakban való kiválásával egyidejű­leg az ammóniuimszulfát kikristályosodása is 30 végbemegy. 161753

Next

/
Thumbnails
Contents