161716. lajstromszámú szabadalom • Két hatóanyagot tartalmazó gombaölőszer

MAGTAR SZABADALMI 161716 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY ^8W\ Nemzetközi osztályozás: ISf . Bejelentés napja: 197L V. 11. (NO—156) A 01 n 9/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1972. IV. 28. 1* .., Umí; HIVATAL Megjelent: 1974. V. 31. ^^-TÍ!/3 ^ 0113 Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Matolcsi György vegyész, 35%, dr. Hamrán Józsefné mezőgazdasági Növényvédelmi Kutató Intézet, mérnök, 24%, Bordás Barna vegyész, 18%, Tiborcz Lászlóné mezőgazda- Budapest, sági mérnök, 12%, dr. Kerekes Gyula mezőgazdasági mérnök, 11%, Budapest. Két hatóanyagot tartalmazó gombaölőszer A találmány hatóanyagként cink- vagy man­gán-N,N-dimetilditiokarbomátot és 2-imino­ciklopentán-ditiokarbonsavat tartalmazó gom­baölőszerekre vonatkozik. 5 A cink-N,N-dimetil-ditiokarbamát főképp Zi­ram néven elterjedt gombaölőszer szőlőpero­noszpóra és az alma fuzikládiuma ellen. A man­gán-N,N-dimetil-ditiokarbamátot ugyancsak gombaölőszerként használják. 10 A 2-iminociklopen'tán-ditiokarbonsavat Takes­hima és munkatársai [J. Org. Chem. 34, 730— 732 (1969)] állították először elő. Gombaölő ha­tása eddig nem volt ismeretes. 15 Kutatásunk és kísérleteink során meglepetés­sel tapasztaltuk, hogy a viszonylag kis hatás erősségű cink-, illetve mangán-N,N-dimetil-ditio­karbamát gombaölő hatása az önmagában szin- 20 tén gyenge hatású 2-iminociklopentán-ditiokar­bonsav jelenlétében megsokszorozódik, és ha­tásspektruma gombafajok tekintetében szintén megváltozik. A legerősebb hatásfokozódást a Botrytis nembe tartozó gombáknál tapasztaltuk. 25 Amint az 1. táblázat adataiból kitűnik, a cink­-N,N-dimetil-ditiokarbamát és a 2-iminocik­lopentán-ditiokarbonsav ekvimoláris keveréké­nek hatása felülmúlja nemcsak a két összetevő, hanem más nagyhatású gombaölőszerek, mint 30 a 8-hidroxikinolin és a piridin-N-oxid-2-tiol ha­tását is. A kontakt fungicid hatást Bánki László és munkatársai módszere [Acta Phytopathol. Acad. Sei. Hung. 1, 223—224 (1966)] szerint vizsgáltuk. A táblázatban közölt számok az ED50 (50%-os mortalitási) értékek g szer/100 ml víz alapon ki­fejezve. A hatóanyagokat 50%-os nedvesíthető por alakjában használtuk fel permetlé készítésé­re. A nedvesíthető por hatóanyagon kívül 40% kaolint, 5% zsíralkoholszulfonátot és 5% szulfit­lúgport tartalmazott. A hatóanyagkeverék elkészítésére 366 g (2,08 mól) finoman porított 2-imino-ciklopentán-ditio­karbonsavas ammóniumot és 634 g (2,08 mól) po­rított cink-N,N-dimetil-ditiokarbamátot 2 liter metanolban szuszpendáltunk, majd hozzáadtunk 126 ml ecetsavat, és 12 óra hosszat erőteljesen kevertük. Ezután a metilalkohol nagy részét vá­kuumban ledesztilláltuk, és 3 liter vizet adtunk a maradékhoz. Egy órai erőteljes keverés után üvegszűrőré vittük, és a szilárd terméket szoba­hőmérsékleten levegőn megszárítottuk; 955 g sárga színű hatóanyagkeveréket kaptunk. A leírt módon készült hatóanyagkeverékkel porcsávázási kísérleteket is végeztünk. E célra a hatóanyagkeveréket kaolinnal összeőrölve 80% hatóanyagot tartalmazó porcsávázószert készí­tettünk. 161716

Next

/
Thumbnails
Contents