161703. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsolású vonószerkezet főleg mezőgazdasági és ipari traktorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. II. 27. (ME—1327) Kiállítási elsőbbség: 1970. VIII. 28. (lg—276. sz.) Közzététel napja: 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161703 Nemzetközi osztályozás: B 60 d 1/02 »M Feltalálók: Király László, gépésztechnikus, 35%, Vecsés, Németh István, oki. gépészmérnök, 35%, Novoth Antal, oki. gépészmérnök 15%, Jankó Béla, oki. gépészmérnök, 8%, Varga Imre, gépésztechnikus, 7%, Budapest Tulajdonos: Mezőgépfejlesztő Intézet 50%, Vörös Csillag Traktorgyár, 50%, Budapest önműködő kapcsolású vonószerkezet főleg mezőgazdasági és ipari traktorokhoz A találmány önműködő kapcsolású egytenge­lyes pótkocsi vonószerkezet, elsősorban mező­gazdasági és ipari traktorokhoz hátrabillenést és véletlen leengedést kizáró vonórúddal. Ismeretes, hogy traktoron az egytengelyes 5 pótkocsik számára külön vonószerkezetet rend­szeresítenek világszerte. A külön vonószerkezet lehetővé teszi, hogy a traktort abroncsának terhelési határáig lehessen a pótkocsi vonószemén keresztül terhelni, úgy, 10 hogy a traktort túlzottan ne billentse hátrafelé. A régi vonószerkezet — lengő vonórúd —, mely a mezőgazdasági gépek vontatására ké­szült, ezt nem teszi lehetővé, mert egyrészt az egytengelyes pótkocsit nem stabilizálná, más- 15 részt a kardántengely méretek miatt a traktor hátsó tengelyétől nagyon távol esik a vonópont. Az új vonószerkezetnek olyannak kell lenni, hogy a traktorral elvontatható egytengelyes vontatmány összsúlyának 1/5 részét a traktorra 20 lehessen átadni. Így a traktor vontatási hatás­foka javul és könnyebb lesz a pótkocsi vagy a mezőgazdasági gép járószerkezete, mert.kisebb a ráeső terhelés. A négykerékhajtású trakto­roknál (az orrnehéz kivitel esetén) lényegesen 25 megnövekszik a fékezésnél a traktor stabilitá­sa a hátsó hajtott kerék nagyobb nyomatékot tud megcsúszás mentesen kifejteni. Mindezek az előnyök arra ösztönzik az üzemeltetőket, hogy mind nagyobb vontatmánnyal használják ki 30 traktorukat. A nagyobb vontatmány viszont a traktor vonószerkezetétől nagyobb terhelhető­séget és biztonságot kíván meg a régi vonószer­kezetekhez képest. Ugyanakkor biztosítani kell azt isi, hogy a lengő vonórúdhoz készült mun­kagépek üzemeltetéséhez való átállásnál ne le­gyen szükség a hosszadalmas szerelő munkára. Az előbb felsorolt következmények fényében bemutatjuk a külföldi traktorokon alkalmazott egytengelyes pótkocsi vonószerkezeteket. A nyugati országok mezőgazdasági üzemeiben a traktorok, mint pótkocsi vontatók az olcsó és gazdaságos teherautók és az aránylag jó utak miatt nem jönnek számításba. Az egytengelyes pótkocsikat, mint kisegítő szállítóeszközt alkalmazzák a mezőgazdaságban és vonószem terhelésük a lengővonórúd terhel­hetőségét nem lépi túl. Az építőiparban azon­ban alkalmaznak kerekes traktort nagy tömegű anyagmozgatásra. Ezeket a traktorokat viszont nem használják, vagy csak ritkán használják lengő vonórúddal vontatható mezőgazdasági munkagéppel. Emiatt nem is foglalkoznak olyan megoldás­sal, mely mind a kétféle vonószerkezetet magá­ban foglalná (1. John Deere, Farmall, Fordson). A vonóhorog leengedése és felemelése hidrau­likus úton történik. A vonóhorog fenntartásá­nak biztosítását is hidraulikusan hajtják végre, az ún. helyzetszabályozós hidraulikus vezérlés-161703

Next

/
Thumbnails
Contents