161693. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antigént és adjuvánst tartalmazó vakcinák hatásának fokozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALM liE i K J& 3) Bejelentés napja: 1969. IX. 18. (ME—1129) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1968. IX. 19. (761.004) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161693 Nemzetközi osztály: C 12 k 9/00 A 61 k 25/00 Feltalálók: HILLEMAN Maurice Ralph, Lafayette Hill, TYTELL A. Alfred, Landsdale, WOODHOUR Allen Francis, Horsham, vegyészek, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: MERCK et CO., Inc., Rahway, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás antigént és adjuvánst tartalmazó vakcinák hatásának fokozására A találmány tárgya eljárás az antigénekkel szemben kiváltott antitest-reakciót fokozó vakci­nák előállítására. Az antigének az antitestek képződését fokozó anyagok. Az antitestek döntő szerepet játszanak a szervezet kórokozók, ill. allergiás folyamatok elleni védelmében. Az antigén anyagok helyes alkalmazásával az élő szervezetek immunitását fokozhatjuk, ill. allergiaérzékenységét csökkent­hetjük. Ezt a hatást vakcinák, allergen készít­mények és hasonló szerek alkalmazásával érjük el. Sok esetben azonban az antigén anyagok al­kalmazásakor nehézségek merülnek fel, ugyanis beadásukra csak csekély mértékben, vagy alig fokozódik az antitestképződés. Ezek a nehézsé­gek adjuvánsok alkalmazásával kerülhetők el. Adjuvánsokon az antigének antitestképző hatá­sát fokozó anyagokat értünk. A találmány olyan anyagokra vonatkozik, amelyek az adjuvánsok­hoz adva fokozzák azok hatását. Braun és Nakano (Science 157, 819, 1967. augusztus) bizonyos, az immúnmechanizmus fo­kozására alkalmas polinukleotidok vizsgálatára vonatkozó eredményeiket, és a polinukleotidok alkalmazásának módját ismertetik. Megállapítot­ták, hogy egyes polinukleotid-komplexek fokoz­zák a juhok vörös vérsejtjeivel, vagy egyéb an­tigénekkel immunizált egerekben az antitest­képző lépsejtek számának növekedési ütemét. Azt találtuk, hogy ha adszorbens típusú ad­juvánsokhoz (pl. timsóhoz stb.) víz-az-olajban típusú adjuvánsokhoz (növényi olajok stb.) olaj­-a-vízben típusú adjuvánsokhoz (növényi olajok stb.) vagy víz-az-olajban/víz típusú adjuvánsok-5 hoz (ásványi olajok stb.) polinukleotidokat adunk, a beadott antigénekkel kiváltott antitest­reakció nem várt módon fokozódik. Ez a felis­merés azért meglepő, mert Braun és Nakano vizsgálataik során bizonyos polinukleotidok és 10 vizes típusú .antigének kombinációja esetén el­lentmondó eredményhez jutottak. Egyes esetek­ben az immunizáció mértéke nem változott, vagy csak csekély mértékben fokozódott (la, lb, Ic, Id és II. táblázat), míg más esetekben gátló hatás 15 lépett fel, és az immúnreakció megszűnt (Ic táb­lázat). Azt találtuk, hogy ha az antigénekhez adju­vánsokkal kombinált polinukleotidokat adunk, az immúnreakció szinergetikus fokozódása lép 20 fel még azokban az esetekben is, amikor a vizes típusú antigének által kiváltott antitest-reakciót a polinukleotidok egyébként gátolnák. Ennek megfelelően a kombinációs készítmény alkalma­zása során nagyobb mennyiségű antitest képző-25 dik, mintha az antigénhez csupán adjuvánst, vagy csupán polinukleotidot adnánk. Más sza­vakkal, a képződött antitestek száma nagyobb, mint a csak polinukleotidot, ill. csak adjuvánst tartalmazó készítmények esetében képződött an-30 titestek számának összege. 161693

Next

/
Thumbnails
Contents