161685. lajstromszámú szabadalom • Iránykitűző láser fénysugárral

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány Bejelentés napja: 1970. IV. 7. (MA—2088) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161685 Nemzetközi osztály: G 01 c 7/00 Feltalálók: TISZA Sándor, fizikus, Budapest (20%) KÖVY Emiiné, technikus, Budapest (20%) JOBB József, föld. mérnök, Pécs (10%) KANTOR Károly, gép. mérnök, Budapest (20%) FARNADY Pál, vili. mérnök, Budapest (10%) TELLER László, technikus, Budapest (10%) HEGYESSY Géza, fizikus, Budapest (10%) Tulajdonos: Magyar Optikai Művek, Budapest Iránykitűző lézer fénysugárral A találmány iránykitűző lézer fénysugárral. Geodéziában, magas- és mélyépítésnél, útépí­tésnél és egyéb mérnöki munkáknál igen gyakori feladat az irány kitűzés. Az irány kitűzési munká­kat szögtükörrel, szögprizmával, szögdioptriával, teodolittal, szintezőműszerrel vagy egyéb, a geo­déziában erre a célra használatos műszerrel vég­zik. A kitűzött irányok rögzítése csapokkal, csú­csokkal, tárcsákkal általában szakaszosan törté­nik. Az ismert iránykitűző műszerek, valamint a kitűzött irányt rögzítő szerkezetek, illetve elemek közös hátránya, hogy a kitűzés szakaszosan és ebből kifolyólag korlátozott pontossággal törté­nik, egyszerre csak egy vagy kevés számú pont kitűzésének lehetősége biztosított, a szögkitűző műszerek jól képzett kezelőket igényelnek, a ki­tűzés munkaigényes, ami azután a gazdaságos­sági mutatókat is kedvezőtlenül befolyásolja. A lézer fénysugarak iránykitűzésre való fel­használása olyan új lehetőséget adott, amelynél az irány rögzítése keskeny, intenzív fénynyaláb segítségével folyamatosan, azaz a kitűzött irány teljes hosszában megvalósítható. Ez a megoldás az iránykitűzési feladatok elvégzésénél számos előnyt biztosít. A lézersugárral való irány ki tűzés céljára alkal­mas műszer egyik szokásos és ismert megoldása az, hogy a lézer fényét előállító és kibocsátó szer­kezeti elemek több irányban állítható állványra oldhatóan vannak felszerelve. Ismeretes olyan megoldás is, amelynél a lézer fényét előállító és kibocsátó szerkezeti elemek geodéziai műszerre, 5 annak optikai tengelyével párhuzamosan, ugyan­csak oldható módon vannak rögzítve. Az egyik esetben a lézer fényét közvetlenül, a másik eset­ben nyalábszűkítő optikai rendszerrel vetítik ki. A lézeres iránykitűzésnél a sugárnyaláb közép-10 pontjának helyzetét nemcsak szemmel történő megfigyeléssel észlelhetjük, hanem nagyobb pon­tosságot adó fényelektromos érzékelővel, illetve az érzékelő kombinációjával is. A levegőmozgás által okozott irányingadozás csökkentésére elekt-15 romos csillapítás is kiképezhető, amely átlagolja a lézersugarat érzékelő fénydetektor áramát. Ismertek olyan megoldások is, amelyeknél a kivetítés pontosságát diffrakciós elemek közbe­iktatásával fokozzák. Ennél a megoldásnál főleg 20 a műszerre szerelt lézerfényt előállító elemek esetében, különösen ha nagy távolságra történő kivetítést alkalmaznak, nagy fényerejű lézersu­gárra van szükség, ami egyrészt a fényerő vonat­kozásában, másrészt a műszerre helyezett súly 25 tekintetében jelent korlátozásokat. A nagyobb fényerő igénye magával vonja ugyanis a na­gyobb méretű és súlyú lézerfénysugarat előállító berendezések használatát, amik a műszer alak­tartóságát, kiegyensúlyozását károsan befolyá-30 solják. Hátrányt jelent az is az ilyen műszerek-161685

Next

/
Thumbnails
Contents