161683. lajstromszámú szabadalom • Sztroboszkópikus regisztráló berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány Bejelentés napja: 1969. XI. 13. (MA—2043) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161683 Nemzetközi osztály: G 01 r 13/08 Feltalálók: Pásztor Gyula oki. villamosmérnök, Karsay Jenő oki. villamosmérnök, Vági Vendel elektrotechnikus, Budapest Tulajdonos: MTA Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalata, Budapest Sztroboszkopikus regisztrálóberendezés A találmány tárgya sztroboszkopikus elven mű­ködő elektronikus kapcsolási elrendezés, célsze­rűen elektromechanikus regisztrálószerkezetek határfrekvenciaj ának megnövelésére. Gyorsan váltakozó periodikus jelenségek le­lassítása és oszcilloszkóppal történő megfigyelése már régóta ismert módszer. A lassítási folya­matra azért van szükség, hogy olyan jelenségeket is meg lehessen vizsgálni, amelyeknek vizsgálata és regisztrálása a működési sebesség miatt egyéb­ként nem volna lehetséges. Az ilyen feladatok megoldására alkalmas oszcilloszkópok a megje­lenítést mintavételezés útján végzik. Az elektronikus oszcilloszkópok alkalmazására azért volt szükség, mert az elektromechanikus regisztrálószerkezetek működési sebessége nem kielégítő. Ilyen elektromechanikus regisztráló­szerkezet pl. a kompenzográf, amelynek határ­frekvencia-értéke 1—2 hertznél kisebb, tehát ál­talában csak igen lassan változó jelenségek rög­zítésére alkalmas. Az oszcilloszkóp elterjedését indokolja a nagy jelsebesség, mivel alkalmas pe­riodikus jelek felrajzolására. Az oszcilloszkopikus jelek rögzítéséhez azon­ban bonyolult és hosszadalmas fényképezési el­járásra van szükségünk, s a fényképezés további hibák forrása, mivel az oszcilloszkópok csupán néhány százalékos pontossággal működnek, amit a fényképezésnél adódó hibák tovább rontanak. Ezek a berendezések tehát nem tesznek eleget a 10 15 20 25 30 korszerű követelményeknek, mert a jelek rög­zítése csak torzítással lehetséges. A korszerű kö­vetelmények azonban a jelek rögzítésének nagy pontosságú, torzításmentes regisztrálását kíván­ják. Célunk olyan berendezés megvalósítása, amely kielégíti a fenti követelményeket, és ugyanakkor az oszcilloszkopikus jelrögzítés további hátrá­nyait kiküszöböli. A találmány a sztroboszkopikus elv alkalma­zásán alapul. Ez az elv önmagában ismert. Ha gyorsan forgó tárgyat periodikus fényvillaná­sokkal megvilágítunk, az lassan forgónak lát­szik, ha a felvillanásokat minden körülfordulás után az előzőhöz képest késleltetjük. A talál­mány szerinti regisztrálósebességnek megfelelő­en egy teljes periódus felrajzolása több másod­percet igényel. A mintavételezés időbeni eltolá­sát tehát ennek megfelelő lassúsággal kell meg­valósítani. A mintavételi impulzusoknak a teljes időtengelyt hézag vagy átfedés nélkül kell bebo­rítaniuk, vagyis a regisztrálónak folyamatosan kell a vizsgált görbét felrajzolnia úgy, hogy a periódusok határpontjainál ne következzék be a görbén ugrás vagy szakadás. Ez a feltétel akkor teljesül, ha — az időfüggvényt körben forgó vek­torral szemléltetve — egy ciklus utolsó mintavé­tele a forgóvektornak ugyanabban a fázisállapo­tában következik be, mint a következő ciklus mintavétele. Ennek a problémának a megoldása 161683

Next

/
Thumbnails
Contents