161681. lajstromszámú szabadalom • Fokozatválasztó szabályozótranszformátor fokozatkapcsolóihoz, irányváltó kapcsolóval

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 111R A S Bejelentés napja: 1969. VII. 28. (MA—2013) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. IX. 14. (P 17 88 013.6) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. VII. 31. 161681 Nemzetközi osztály: H 01 f 29/02, H 01 h 19/00, 19/08 Feltaláló: BLEIBTREU Alexander mérnök, Regensburg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG, Regensburg, jNémet Szövetségi Köztársaság Fokozatválasztó szabályozótranszformátor fokozatkapcsolóihoz, irányváltó kapcsolóval A találmány tárgya fokozatválasztó szabályozó­transzformátor fokozatkapcsolóihoz, irányváltó kapcsolóval, amelynél a fokozatválasztó álló érintkezői (rögzített érintkezői) és a irányváltó kapcsoló három álló érintkezője (rögzített érint­kezője) függőleges szigetelőrudakon vannak meg­erősítve, és a fokozatválasztó szigetelőrúdjai egy körpályán az álló érintkezők a feszültségnek megfelelően egymáshoz képest különböző távol­ságokban vannak elrendezve. Az álló érintkezők ilyen elrendezésével elérjük, hogy az érintkezők távolsága a tényleg fellépő feszültség-igénybevé­teleknek megfelelő legyen, ezáltal a körben el­rendezett álló érintkezők összkerülete csökkent­hető. Ismeretesek irányváltó kapcsolókkal ellátott fokozatválasztók, amelyeknél az irányváltó át­kapcsoló álló és mozgó érintkezői a fokozat­választó álló érintkezői érintkezőpályáin kívül vannak elrendezve, miáltal a fokozatválasztók oldalirányban szélesek, és nagy helyet foglal­nak el. A találmány szerinti berendezéssel azt a fel­adatot oldjuk meg, hogy a fokozatválasztó mé­reteit korlátozzuk és az irányváltó átkapcsoló helyfoglalását csökkentsük, ami azért előnyös, mert a transzformátorházban a beépíthető tér korlátozott. Ezt a fent leírt, irányváltó kapcsolóval ellátott fokozatkapcsolónál azáltal érjük el, hogy a köz­benső — a transzformátor alaptekercsének végé­vel összekötött — álló érintkezőre a fokozatvá­lasztó mozgó érintkezője és az irányváltó mozgó érintkezője egyidejűleg rákapcsolható, és hogy S az irányváltó álló érintkezőit tartó szigetelőrudak a fokozatválasztó álló érintkezőit tartó szigetelő­rudak a fokozatválasztó álló érintkezőit tartó szi­getelőrudakkal azonos körpályán vannak elren­dezve, ahol a fokozatválasztó második érintke-10 zője és a közbenső érintkező közötti, illetve a közbenső álló érintkező és a fokozatválasztó utolsó előtti álló érintkezője közötti távolság na­gyobb, mint a fokozatkapcsoló többi álló érint­kezőjének a szomszédos álló érintkezőhöz mért 15 távolsága. Emellett célszerű ha az irányváltó kapcsoló mozgó érintkezői minden egyes fázis számára egy szegmensben és az összes fázisok szegmensei a választótengely körül elforgatható tartóállvá-20 nyon a választóérintkezők körpályáin kívül van­nak megerősítve. A tartókeret előnyösen egy vagy több függőleges szigetelőrúdból, valamint a választóoszlop körül fekvő csapágygyűrűkben csapágyazott felső és alsó tartókarból áll. A felső 25 emelőkar célszerűen egy bütyökkel van ellátva, amely a választó hajtóművébe belekapaszkodhat. A találmány szerinti berendezés további kivi­teli alakja szerint a fokozatválasztó hajtóműve pótlólagos, egykarú, rögzített pont körül elfor-30 dítható átváltó emelőkart tartalmaz, amely olyan 161681

Next

/
Thumbnails
Contents