161659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzodiazepin-származékok előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969, V. 7. (HO—1170) Amerikai Egyesült Allamok-beli elsőbbsége: 1968. V. 7. (727.356) Közzététel napja: 1972. április 28. Megjelent: 1974. június 29. 161659 Nemzetközi osztály: C 07 d 53/06 'eltalálok: 'RYER Rodney Ian vegyész, North Caldwell N. J. ITERNBACH Leo Henryk vegyész, Upper lontclair N. J. Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. HOFFMANN-LA ROCHE ET CO. A. G., Basel, Svájc. Eljárás benzodiazepin-származékok előállítására Találmányunk tárgya eljárás (I) általános kép­ítű benzodiazepin-származékok és savaddíciós óik előállítására (mely képletben R jelentése idrogénatom vagy kis szénatomszámú alkanoil­yök). 5 A „kis szénatomszámú alkanoil-gyök" kifejezé­en egyenes vagy elágazó láncú, legfeljebb 7 zénatomot tartalmazó gyököket értünk (pl. ace­il, propionil, butiril és hasonlók). A találmányunk tárgyát képező eljárást az 10 ellemzi, hogy a (II) képletű vegyület 1-nátrium­származékát 2-halo-etanollal vagy etilénoxiddal eagáltatjuk, a kapott vegyületet kívánt esetben lkanoil-gyököt tartalmazó ágenssel észterezzük s a kapott terméket kívánt esetben savaddíciós 15 óvá alakítjuk. Halo-etanolként előnyösen 2-bróm-etanolt vagy l-klór-etanolt alkalmazhatunk. A (II) képletű regyület és 2-halo-etanol reakcióját előnyösen aert szerves oldószer jelenlétében hajthatjuk 20 régre. E célra előnyösen pl. kis szénatomszámú tlkanolokat (pl. metanolt), étereket (pl. dietil­itert vagy tetrahidrofuránt), N,N-dimetil-form­imidot, dimetil-szulfoxidot és hasonló oldósze­•eket alkalmazhatunk. 25 Észterezőszerként pl. ecetsavanhidridet, acetil­doridot, propionilkloridot és hasonló anyagokat tlkalmazhatunk. A savhalogenidekkel vagy sav­tnhidridekkel történő észterezést ismert módsze­•ekkel végezhetjük el. Savanhidridek (pl. ecet- 30 savanhidrid) vagy savhalogenidek felhasználása esetén a kívánt észtert oly módon képezhetjük, hogy a reakcióelegyet szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Oldószerként ez esetben előnyösen pi­ridint alkalmazhatunk. A fentiekből kitűnik, hogy az R helyén hidrogénatomot tartalmazó (I) képletű vegyület észterezésénél alkalmazandó reakciókörülmények nem döntő jelentőségűekés a szakember által — az alkanoil-csoport bevite­lére szolgáló acilezőszertől függően — könnyen megválaszthatok. Az észterezésre felhasználható acilezőszerek az irodalom alapján könnyen kivá­laszthatók. Az észterezést a szokásos szerves oldószerek­ben (pl. dimetilformamidban, piridinben vagy szénhidrogénekben, pl. toluolban stb.) végezhet­jük el. Előnyösen piridines közegben dolgozha­tunk. Alkanoilanhidridek felhasználása esetén az acilezőszer egyben a reakcióközeg szerepét is be­töltheti. A reakciót előnyösen szobahőmérsékle­ten végezhetjük el, azonban az észterezőszertől függően ennél alacsonyabb vagy magasabb hő­mérsékleten is dolgozhatunk. Az (I) képletű vegyületek alvást előidéző ha­tásuk miatt szedatív szerként alkalmazhatók. E vegyületeket és gyógyászati szempontból alkal­mas savaddíciós sóikat az adott követelmények­nek megfelelő adagolásban pl. enteráüs vagy pa­renterális beadagolásra alkalmas gyógyászati ké­szítmények (pl. tabletta, szuszpenzió, oldat, kap­.61659

Next

/
Thumbnails
Contents