161629. lajstromszámú szabadalom • Elsőbbséget biztosító kapcsolási elrendezés

SZABADALMI 161629 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS ^/g^Jncg*. Nemzttkozi osztályoz*«: low G 05 b 13/02, G 06 f 9/18 qjggp Bejelentés napja: 1970. XII. 1. (EE-1869) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság, 1969. XII. 2. WP42m» 144043. ORSZÁGOS Közzététel napja: 1972. V. 28. 1 # ííaptóf * TALÁLMÁNYI V^^/B/íiiioiia ^/ HIVATAL Megjelent: 1974. III. 13. Feltaláló(k): Hickstein Otfried mérnök, Borsdorf b. Oranienburg, Babisch Hans fizikus, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság. Tulajdonos: VEB Elektro-Apparate-Werke, Berlin-Treptow, Berlin-Treptow, Német Demokratikus Köztársaság. Elsőbbséget biztosító kapcsolási elrendezés 1 A találmány tárgya elsőbbséget biztosító kapcsolási elren­dezés folyamatszabályozó berendezésekhez. Ismeretesek azok az elsőbbséget biztosító kapcsolási elren­dezések, melyek több, viszonylag lassan működő, periféri­kusán elhelyezett készülékek közötti kapcsolat megterem­tésére alkalmasak. Ezek a készülékek adott esetben egyidejű üzemkészültséget kijelző, jeleket juttatnak el az elsőbbséget biztosító kapcsolóhoz, vagy pedig - amint az elektronikus számítógépeknél szokásos - olyan jeleket bocsátanak ki, amelyek a periférikusán elrendezett készülékek előre megha­tározott és e készülékek üzembelépésének időrendjjwrendjét biztosítják. Ezt úgy érik el, hogy mindenegyes periférikus készülékhez egy kapcsolóerősítő, vagy bisíabil elem gyanánt kialakított tag van hozzárendelve. Ezek a tagok az időben elsőbbségi sorrendet meghatározó lánckapcsolásos rendszerré vannak egyesítve úgy, hogy a szomszédos tagok gerjesztett bemeneteivel a megkívánt ha­táshoz szükséges kimenetek a láncrendszerben úgy vannak összekapcsolva, hogy az egyik tagtól kiindulva, az ehlsz hozzárendelt készülék üzemkészültsége kijelző jelet bocsát ki, melynek révén a készülék és valamennyi utánakapcsolt és a kapcsolási lánc tagját alkotó tag meghatározott binérkap­csolásba kerül. A láncnak ez az egyesítése akkor következik be tehát, amikor mindenegyes lánc-tag a lánc kezdetétől számítva a' hozzárendelt készülék átal beadott jel hatására meghatározott aszinkron binérhelyzetbe van kapcsolva. ! Ehhez olyan kapcsolóeszközöket alkalmaznak, melyek az így beállított binér-állapotú lánctagoktól függően, minden­egyes periférikus készülékkel kapcsolatot létesítenek, mely készülékeknek az előre meghatározott binnéráüapotba kap­csolt lánc-tagja a legmagasabb, illetve legalacsonyabb, az elsőbbségi sorrendet jelölő rendszáma van. Ezt a kapcsolási elrendezést azonban termelési folya­matokat szabályozó berendezésekben nem lehet alkalmazni, 10 15 20 25 30 35 mert bármely vazérlő-egységtől leadott ütemjel folyamatosan egy bizonyos „f" frekvenciával rendelkezik. A megmunkálási folyamat megszakítását ugyanígy végre lehet hajtani, az ütemjelek állandó beérkezése révén, ha erre egy másik munkafázis esetén sor kerül. Termelési folyamatokat szabályozó berendezésekben való alkalmazás szempontjából további hátrányként jelentkezik az, hogy a „t" ütemű rövid ideig tartó kimenőjelek, az ütem megadásától feltételezetten két vagy több, kitüntetett mun­kafázis egyidejű jelentkezése esetén, - figyelembevéve azt is, hogy a munkafolyamat ideje hosszú - nem jönnek létre a kapcsolóerősítő és tároló (") kódjában. . Egy másik, elsőbbséget biztosító kapcsolási elrendezést valósít meg a legalább két fázisban, egy időimpulzus-soro­zattal vezérelt berendezés, melyben több jelkibocsátó vezeték biztosítja az elsőbbség meghatározó jeleket. Ebben a béna»' dezésben a jelentést továbbító vezetékek legalább két, de előre meghatározott rangsor szerint elosztott csoportok szerint vannak felosztva és az egy meghatározott csoporthoz tartozó vezetékek egy csoporton belül ugyancsak előre meghatározott rangsor szerint vannak elrendezve. Mindenegyes jelentést továbbító vezeték egy normál hely­zetben zárt kapuval van összekötve, s ezek a kapuk egy-egy első, vagy egy második kimenettel rendelkeznek. A berendezésnek van egy első logikai eleme, amely egy' VAGY-kapun keresztül a második csoporthoz tartozó kapuk összes első kimeneteivel, egy másik VAGY-kapun keresztül pedig a második csoporthoz tartozó kapuk első összes kimeneteivel van összekötve, mimellett ez az első logikai eiem egy első emlékező taghoz van csatolva, mely viszont egy jeltranszformátorral van összekötve. A berendezésnek ezen túlmenően van egy második logikai. eleme, amely egy VAGY-kapun, keresztül van valamennyi csoport első indításához szükséges valamennyi második-kapu kimeneteivel, egy másik VAGY-kapun keresztül pedig vala-161629

Next

/
Thumbnails
Contents