161588. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cefalosporánsav-betain származékok előállítására

SZABADALMI 161588 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEIRAS AS^mt^^, Nemzetközi osztályozás: mm Bejelentés napja: 1971. III. 26. (BI-391) C 07 d 99/24 ^P Elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok: 1970. III. 27. 23.440. sz. y^umrnui^s ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974.VI.13. f # Kóiwtif \y lj\j j ||Ott^y Feltalálóik): Crast Leonard Bruce Jr. vegyész, Clay, New York, Amerikai Egyesült Államok. Tulajdonos: Bristol Myers Company, New York, N.Y. Amerikai Egyesült Államok. Eljárás cefalosporánsav-betain származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás baktériumellenes szerekként, állati táplálékban tápanyagadalékként, marhák mastitisének kezelésénél, baromfi és állatok, valamint ember gram-pozitív és gram-negatív baktériumok által okozott fertőzéséinek kezelésénél terápiás szerként alkalmazható szintetikus ve- ' • 6 gyületek, részletesebben bizonyos 7-<£a-[l-( szubsztituált> piriditti»}- acetamklo^falosrmráiuav-betamok előállítására* A 7- (or(4- prridiltje#- acetamido)- cefalosporánsav és a 7-(oc- (3-piridiltio> acetamido)- cefalosporánsav a 3 422 100 to sz. USA szabadalmi leírásból ismert A 7- (ot-(l-oxo-4-piridiltio)1 -acetamido)- cefalosporán­savat a 16 952/66 sz. japán szabÉhlmi leírás adja meg. A találmány tárgya eljárás új, az eddigiekben még le nem irt, gram-pozitív és gram-negatív baktériumokra, és rezisztens 15 törzsekre is hatékony vegyületek előállítására. A találmány szerinti vegyületek egyaránt megfelelően abszorbeálódnak parenteráli* és/vagy orális adagolás esetén mind állatban, mind emberben. Ezek szerint e találmány tárgya eljárás I és I' általános 20 képletű vegyületek előállítására, mely képletekben R rövidszénláncú aDcil-, rövidszénláncú alkenil- vagy rövidszén­láncú alkinilgyök. Az alkalmazott „rövidszénláncú atkiTkifejezés egyenes vagy elágazó, 1 -5 szénatomot tartalmazó alifás szénhidrogén- 25 gyököt, pL metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil-, szk.bu­til-, n-pentil- vagy ezekhez hasonló gyököt jelent, előnyösen azonban jelentése metil-, etil- vagy n-propilgyök. Az alkalmazott „rövidszénláncú"kifejezés más csopor- 30 tokra is vonatkozik,. pl. a „rövidszénláncú alkeniTvagy „rövidszénláncú alkiniTkifejezésben jelentése ugyanaz, mint a „rövidszénláncú alkiT'-gyökben, csak a csoport 2-5 szén­atomot tartalmaz. Előnyös rövidszénláncú alkenil- és rövid­szénláncú alkinilgyök az allil- illetve propárgügyök. 36 Az I illetve Páltalános képletű vegyületeket, melyekben R a fentiekben megadott jelentésű, úgy állítjuk elő, hogy a II általános képletű vegyületet, mely képletben Y 3- vagy 4-piridilgyök, vagy ennek valamely kationos sóját valamely rövidszénlácú alkil-, rövidszénláncú alkenil- vagy rövidszén­láncú alkiniígyökkel alkilező szerrel reagáltatjuk. Alkalmas »Jkilezőszer valamely rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú. alkenil- vagy rövidszénláncú alkinilklorid, -bromid- vagy .«jodid, valamely p-toluolszulfonsav-(rövidszénlán­cu)alkil-észter, Valamely di-(rövidszénláncú) alkilszulfát, vagy. ezekkel egyenértékű reagens. -Előnyös alkikzőszer valamely rövidszénláncú alkil-, rövid­szénláncú alkinil- vagy rövidszénláncú alkenilhalogenid, vagy valamely p-toluolszulfonsav-(rövidszénláncú>alkü-eszter, leg­előnyösebb valamely rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncé alkenil- vagy rövidszénláncú alkiniljodid. A reakciót úgy végezzük, hogy m alldlezőszer és a II általános képletű vegyület mólarány« fcfalább 0,9, előnyösen 0,9-1,2 legyen, és ez az arány legelőnyösebben 1 és 1,1 között van. A reakciót előnyösen szerves oldószerben végezzük, pl. vala­mely rövidszénláncú ilifás alkoholban, acetonban, metiletil­ketonban, klórbenzolban, etilacetátban, benzolban, izobutil­acetátban, propükloridban, kloroformban, diklóretánban, acetonitrilben, akrilnitrilben.nitrometánban, formamidban, dimetilformamidban, vagy ezekhez hasonló oldószerekben, vagy ezek elegyeiben, vagy egy víz-vízzel elegyedő szerves oldószer rendszerben, pL víz és valamely rövidszénláncú alifás alkohol, aceton, tetrahidrofurán, dimetilformamid, forma­mid, acetonitril vagy ehhez hasonlű oldószer keverékében, és egy savmegkötőszer, előnyösen valamely szerves bázis, pl. trimetilamin, trietilamin, N.N-diizopropÚetilamin, stb, vagy egy szervetlen bázis, pL főleg egy alkálifém- vagy alkáliföld­fémhidroxid, -karbonát, vagy -hidrogénkarbonát jetenlétében, mely bázis 1 mól bázis per 1 mól alkilezőszer arányban 161588

Next

/
Thumbnails
Contents