161586. lajstromszámú szabadalom • Sintisztító berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970.VIII.21. (BI-374) Elsőbbsége: Nagy-Britannia: 1969. VIII. 22. 42.036/69. Közzététel napja: 1972. IV.28. Megjelent 1974. VI. 13. 161586 Nemzatkózi osztályozás: B 61 k 3/00 E 01 h 8/00 H 05 h 5/00 Feltalálóik) Ogilvy Harry Heggie kutatómérnök, London, Tuck Klizabeth Margaret kutatómérnök, Dobbs David John Miller kutatómérnök, Rosser John Anthony kutatómérnök, London, Nagy-Britannia. Tulajdonos British Railways Board, London, Nagy-Britannia. Síntisztító berendezés 1 A találmány síntis/titó berendezés, amely vasúti mi« (liiiuok és más járművek kerekei és a vasúti sínek tapa­dásának javítását pla/maíves technológia használata révén végzi. Mivel a vasútvonalak nyomtávát szoros határok között tartják, úgy tűnik, hogy valamely járműre a sínlej fölé erősített plam/.alaklyák a járművel együtt mozogva mindig a kívánt helyzetben maiadnak a sin fölött. ízzel szemben a kerekek kúpossága és a sínszálak lejtésszöge következtében a jármű haladása közben a nyomtáv szélességéhez viszonyítva egyik oldalról a másikra mozog, I.z a mozgás, továbbá a tengely csapágyak holtjátéka és a rugózott tömegek rezgése lehetőséget ad arra. hogy a járműre szerelt készülékek, így plazmafáklyák is a sínszálho/ viszonyítva oldalirányban jelen­tős mértékben mozogjanak. Ahhoz azonban, hogy hatásos síntis/.títást érjünk el. a pla/inasugárnak olyan helyzetben kell lenni, hogy mindig a sinlejie hasson. A nagy rezgési ampli­túdó csökkenti a sugár és sínfej közötti tényleges érintkezési időt. Annak biztosítására, hogy a sínszálat minden időben plazmasugárral tisztíthassuk, nagyszámú fáklyát kell sorban, a sinszálra keresztirányban elhelyezni. Ikkor a rezgőmozgás ellenére mindig hat egy vagy több fáklya a sínfejre. Mivel az egyes fáklyák 20 kilouatlos vagy ennél is nagyobb energiával dolgoznak és mivel a rezgő mozgás tartományának fedéséhez nyolc vagy több szükséges, az. elektromos energia- és gáz­veszteség olyan mértékű lehet, ami az ilyen berendezés alkalmazását gazdasági szempontokból nem-kívánatossá teszi. A találmány feladata olyan síntisztító berendezés létesí­tése, amely révén minden időben biztosítani lehet, hogy a fáklyák a sínlejre hassanak, és mindehhez minimális számú fáklyát kell használni. A találmány a kitűzött feladatot olyan berendezés révén oldja meg. amelynél a jármű által tartott fáklya vagy fáklyák a sínfej középpontjához viszonyítva folyamatosan és olyan módon vannak vezetve, hogy a plazmasugár vagy sugarak a 10 1b 20 2b J0 sín középvonala vagy egy ezzel párhuzamos vonal mentén haladóan vannak irányítva. Igy a szükséges plazmafáklyák száma csökkenthető és a tisztítás művelete lényegében csupán i sínfejre korlátozódik. V célból előnyösen a plazmafáklyá­hoz vagy a plazmafáklyákhoz tartozó hordozó eszközön levő jelzőkészülék alkalmas arra, hogy a sínszál középvonalához viszonyított oldalirányú elmozdulásokkal arányos hibajelet vigyen át egy olyan szervoszerkezetre. amely a hordozó eszko/re van felerősítve és az elmozdulásokat csökkenti. A jelzőkészülék előnyösen elektromágneses, amely l:-ala­kú vasmaggal van kiképezve. V. vasmag szárrészeivel függőle­gesen lefele, középső szárával általában a sínszál középvonala fölött van elhelyezve. A szélső szárakon váltakozó árammal gerjesztett, kiegyenlített primértekercsek, a középső száron |x,'dig egy szekunder jelkeltő tekercs van. Az ilyen, a sínfejhez a plazmafáklyánál nem közelebb levő jelzőkészüléket használó berendezéssel megfelelő hibajeleket lehet kapni, amik kis vízszintes elmozdulásokhoz megközelí­tően arányosak az elmozdulással és az elmozdulás irányára vonatkozóan differenciálhatók. Bár a létrehozott hibajelek nem függetlenek a jelzőkészülék sínfej fölötti távolságától, ebből az okból nehézség nem származik, mivel a zérus 'linozduláshoz tartozó egyensúlyi helyzet változatlan marad. Az oldalirányú mozgás, illetve elmozdulás hatásának mi­nimálisra csökkentése céljából a plazmafáklyákat a jármű kerekeihez olyan közel szereljük, amilyen közel csak lehet, mivel a kerekek képezik a jármű egyetlen olyan részét, amik a sínnel érintkezésben vannak. A fáklyáknak forgó állvány­keretre vagy fő alvázkeretre szerelése a rugózáshoz viszonyít-, va mechanikai rezgéseket idézhet elő. A minimális elmozdulás 'elérésére, illetve az elmozdulás minimális értékűre csökken­tése céljából ezért a fáklyák a tengelyágyvégekhez erősített rúdra, vagy hasonló alkatrészre erősíthetők." A találmányt részleteiben egy a rajzokon vázolt példa­képpen! kiviteli alakkal kapcsolatban ismertetjük. 161586

Next

/
Thumbnails
Contents