161558. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biológiailag aktív pepsztatin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1970. június 13. ZA—322. Japán elsőbbsége: 1969. június 13. (46166/69) Közzétéve: 1972. április 28. Megjelent: 1973. XI. 30. 161558 Nemzetközi oszt.: C 12 d 13/10 .k-, ^ »» * *. IX, i Feltalálók: UMEZAWA Hamao vegyész, Tokió, Japán TAKEUCHI Tomio vegyész, Tokió, Japán AOYAGI Takaaki vegyész, Kanagawa-ken, Japán HAMADA Mása vegyész, Tokió, Japán MAEDA Kenji vegyész, Tokió, Japán OKAMI Yoshiro vegyész, Tokió, Japán Tulajdonos: 2.AIDAN HOJIN BI&EIBUTSU KAGAKU KENKYU KAI, Tokió, Japán Eljárás biológiailag aktív pepsztatin előállítására A találmány tárgya eljárás új, biológiai hatás-/ sal rendelkező, pepszingátló anyag, nevezetesen pepsztatin előállítására. A találmány oltalmi kö­re a pepsztatin fermentációs úton történő előál­lítására, valamint elkülönítésére és tisztítására is 5 kiterjed. A találmány szerinti eljárással a pep­szingátló hatóanyagot, sóit és észtereit híg olda­tokban, nyers koncentrátumokban, nyers szilárd anyagok, tisztított szilárd anyagok, ill. tiszta, kristályos termékek formájában állítjuk elő. A 10 pepsztatin, valamint sói és észterei hatékony pepszingátló anyagok, és a patkányokon és ege­reken kiváltott kísérleti gyomorfekély megelő­zésére és gyógyítására alkalmasnak bizonyultak. A termékek toxicitása kis érték, és így az em- 15 béri gyomor- és nyombélfekély kezelésére hasz­nálhatók fel. A találmány szerinti eljárással tehát új pep­szingátló hatású anyagot, továbbá sóit és észté- 20 reit állítjuk elő. E vegyületek a pepszin proteáz­hatását gátolják. A pepszingátló hatóanyag me­tanolban, ecetsavban, dimetilszulfoxidban és pi­ridinben oldódik, etanolban, propanolban, buta­nolban, amilalkolholban gyengén oldódik, etil- 25 acetátban, butilacetátban, etiléterben, széntetra­kloridban, hexánban, petroléterben, benzolban és kloroformban gyakorlatilag' oldhatatlan; olvadás­pontja 228—229 °C, ultraibolya spektrumában maximum nélküli erős végabszorpció lép fel, és 30 a spektrumában 260—270 m« hullámhossznál váll jelenik meg (Ej "^ = kb. 0,3). A vegyület á poláros fény síkját balra forgatja el, forgatóké­pessége: [a],2 , 7 =—90° (c = 0,288, metanolban). A vegyület pozitív Rydon—Smith-reakciót ad (a vizsgálatot vékonyréteg-kromatográfiás úton vé­gezzük, és a reagens felvitele előtt a vékony ré­tegre náriumhidroxid-oldatot permetezünk), nin­hidrinnel, Sakaguchi-reagenssel, naftorezorcin­nal, ánizsaldehid-kénsav eleggyel azonban nem reagál. A vegyület káliumbromid-pasztillában felvett infravörös spektrumában a következő hullámszámértékeknél jelennek meg jellemző sá­vok: 3320, 3090, 2955, 1710, 1635, 1545, 1470, 1450, 1420, 1390, 1370, 1300, 1220, 1178, 1070, 710 cm"1 . Az új anyag tapasztalati képlete — a diacetil­-származék metilészterének tömegspektrográfiai vizsgálata, valamint elemi analízis alapján — C:!1 H K >N 5 0 9 . A vegyület hidrolízis során 2:1 arányban L-valint és L-alanint szolgáltat, és ész­terezhető karboxil-csoportja van. A vegyület me­tilésztere (C^Hd-.NsOg, o. p. : 249—251 °C) ugyan­csak pepszingátló hatással rendelkezik. A találmány oltalmi köre a pepsztatin, továbbá a pepszingátló hatású pepsztatin-sók és -észte­rek előállítására terjed ki. A pepsztatin észte­rezhető karboxil-csoportot tartalmaz, és a szoká­sos módszerekkel, pl. savas közegben, metanol­lal reagáltatva melegítés közben, vagy diazome-161558

Next

/
Thumbnails
Contents