161469. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1,2,5-tiadiazol-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. V. 21. (FÖ—595) Amerikai Egyesült Ällamök-beli elsőbbsége: 1969. IV. 21. (818 474) Közzététel napja: 1972.11. 28. Megjelent: 1973. IX. 20. 161469 Nemzetközi osztály: C ! 07 d 01/68 Feltalálók: Weinstock Leonard M., Rocky Hill, Tüll Roger J., Metuchen, Mulvey Dennis M., Iselin, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Charles E. Frosst and Co. cég, Montreal, Kanada Eljárás 1,2,5-tiadiazol-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új 3-X-4-klór­-1,2,5-tiadiazol-származékok előállítására — ahol X jelentése morfolino- vagy piperazinil­csoport. 5 A 3-X-klór-l,2,5-tiadiazol-származékokat a találmány szerint úgy állíthatjuk elő, hogy 3,4--diklór-l,2,5-tiadiazolt 80—150 C°-on, előnyö­sen kb. 100 C°-on morfolinnal vagy piperazin­nal reagáltatunk. A reakció során 3-morfolino- 10 (vagy piperazinil)-4-klór-l,2,5-tiadiazol képző­dik. A reakciót szerves oldószer jelenlétében hajthatjuk végre; oldószerként a reagens mor­folin vagy piperazin fölöslegét is felhasználhat­juk. 15 A találmány szerinti eljárással előállított ve­gyületekhez szerkezetileg legközelebb eső szár­mazékok — azaz a 3,4-diklór-, 3,4-diamino- és 3,4-dimetilamino-l,2,5-tiadiazol — előállítását 20 az Advances in Heterocyclic Chemistry 9. kötet (1968) (Academic Press, New York, ed. A. Ka­ritzky et al.) 107. és következő oldalai ismerte­tik. A szakcikk szerint a 3,4-diklór-vegyületek ammóniával vagy aminokkal 3,4-diamino-, ül. 25 3,4-di-(helyettesített amino)-származékokat ké­peznek. A fentiek alapján meglepő és nem várt, hogy a találmány szerinti reakcióban csak az egyik klóratom cserélődik nitrogéntartalmú he­terociklusos csoportra. 30 A találmány szerint előállított vegyületek á biológiai aktivitással rendelkező S-3-X-4-(3-he­lyettesített amino-2-hidroxi-propoxi)-l ,2,5-tia­diazol-származékok előnyös szintézisének kiin­dulási anyagai. Ez utóbbi szintézis során az (I) általános képletű 1,2,5-tiadiazol-származékokat (II) általános képletű, S-konfigurációjú, opti­kailag aktív aminokkal reagáltatjuk. A reakció során S-konfigurációjú (III) általános képletű vegyületek képződnek. A folyamatot az (A) reakcióegyenlet írja le. A képletekben M hidro­gén- vagy alkálifématomot, X klóratomot, 1—3 szénatomos alkil-, 1—3 szénatomos alkoxi-, fe­nil-, benzil-, morfolino-, piperidil-, hidroxipipe­ridil- vagy N-rövidszénláncú alkil-piperazinil­csoportot, és Y 1—5 szénatomos, egyenes vagy elágazó láncú, adott esetben hidroxil-helyette­sítőt hordozó alkil-csoportot jelent. Az (A) reakcióegyenletben vázolt szintézisben (II) általános képletű vegyületként előnyösen S-l-(Y-amino)-2,3-dihidroxi-propán-vegyülete­ket vagy származékaikat alkalmazzuk. (II) álta­lános képletű vegyületként előnyösen alkalmaz­hatunk S-2,2'-metilén-bisz-3-(Y-amino)l,2-pro­pándiolokat is — ahol Y jelentése a fent meg­adott. A találmány szerinti eljárást az oltalmi kör korlátozása nélkül a következő példában ismer­tetjük. 161469

Next

/
Thumbnails
Contents