161424. lajstromszámú szabadalom • Vízben oldódó bevonószerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VI. 25. (VI—679) Ausztriai elsőbbsége: 1968. VII. 24. (A 7146/68) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. 161424 Nemzetközi osztály: C 09 d 5/08 C 09 d 3/64 / Feltaláló: DAIMER Wolfgang oki. vegyészmérnök, Graz, Ausztria Tulajdonos: VIANOVA Kunstharz Aktiengesellschaft cég, Wien, Ausztria Vízben oldódó bevonószerek 1 Az 1 467 595 és 1 509 692 sz. francia szabadalmi leírásokból ismeretessé vált már oly eljárás, amely szerint diének, különösen butadién poli­merizátumait maleinsavanhidriddel reagáltatják és a kapott reakciótermékeket bázisokkal történő 5 semlegesítés útján vízben oldódó alakba hozzák. Az ilyen kötőanyagokból előállított bevonószerek általános hátránya túlságosan nagy oxigénaktivi­tásuk. Az ilyen termékek egyrészt már a tárolás során erősen hajlamosak a bőrképzésre, másrészt 10 az ilyen kötőanyagokkal készített bevonatok a felületükön igen gyorsan száradnak és emiatt nem keményednek jól át, aminek következtében az ilyen filmek tapadóképessége nem felel meg a gyakorlati követelményeknek. Ezáltal az ilyen 15 bevonatok igen érzékenyek a mechanikai sérülé­sekkel szemben és nem nyújtanak kielégítő vé­delmet a korrózió ellen. A 3 351 675 sz. amerikai szabadalmi leírás egy hőre nem reagáló fenolgyantával hígított malei- 20 nézett szénhidrogénpolimer-terméket ismertet. Ebben a termékben a fenolgyanta oly mértékben dezaktivált állapotú, hogy a film későbbi kemé­nyedéséhez már nem képes hozzájárulni. Az 1 107 147 sz. angol szabadalmi leírás szerint 25 a dién-polimerizátumok adduktjainak az erősen telítetlen jellegét — ami az említett túlságosan nagy oxigénreaktivitás okozója — a termék rész­leges hidrogénezése útján csökkentik. A hidrogé­nezést szerves oldószerekben, 5—10 atm túlnyo- 30 más alatt, szilárd katalizátorok alkalmazásával folytatják le. Ez az eljárás természetesen bonyo­lult műszaki berendezéseket igényel. Emellett a hidrogénezett adduktot az eljárás további lépé­seiben mentesíteni kell az oldószertől és a katali­zátortól a vízben oldódó bevonószerekké történő továbbfeldolgozás előtt, ami szintén műszaki ne­hézségekkel jár. Azt találtuk, hogy a fent említett hátrányoktól mentes, semlegesítés után vízben oldódó bevonó­szerek állíthatók elő az alábbi „A" és „B", to­vábbá esetleg a „C" és/vagy „D" komponensek­ből, adott esetben vizet tűrő (vízzel legalább részben elegyedő) oldószerek hozzáadásával ké­szített kötőanyagból: A) az alábbi anyagok reakcióterméke: a) 75—96 súly%-ban: butadién-1,3 2-metil­-butadién-1,3 vagy 2,3-dimetil-butadién-1,3 homopolimerje és/vagy e monomerek valamelyikének legfeljebb 30% egyéb ko­polimerizálható vegyülettel képezett kopo­limerje és b) 4—25 súly%-ban: valamely etilénszerűen a,/?-telítetlen dikarbonsav és/vagy ennek anhidridje és/vagy félésztere és/vagy fél­amid j a; B) formaldehid fenolkarbonsavakkal képezett, adott esetben éterezett, hőhatásra reagáló kondenzációs terméke, adott esetben form-161424

Next

/
Thumbnails
Contents