161417. lajstromszámú szabadalom • Eljárás racém prosztaglandin-A-analógok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 13. (UO-60) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1969. III. 14. (807 405) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1975.11. 15. 161417 Nemzetközi osztályozás: Co 7c 61/32 Co 7c 61/36 Co 7c 69/66 Co 7c 69/74 u Feltaláló: SCHNEIDER William Paul vegyész, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Upjohn Company cég, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás raeém prosztaglandin-A-analógok előállítására A jelen találmány bizonyos vegyületekre, a köz­benső termékekre és az előállításukra szolgáló módszerekre vonatkozik. A találmány különös­képpen a racém prostaglandin A2-re (PGA 2 ), a megfelelő acetilén-sorbeli prosztaglandinra: úgy­mint az 5,6-dehidro-PGA2 -re; ezen prosztaglandin és 5,6-dehidro-prosztaglandin analógjaira, továb­bá a racém PGA2 és a megfelelő 5,6-dehidro­prosztaglandinok, valamint ezek analógjainak elő­állítására szolgáló eljárásokra, végül az ezen mód­szerekben használt kémiai intermedierekre vonat­kozik. Az optikailag aktív PGE2 , PGF 2a , PGF 2/3 , PGA 2 , és PGB2 ismert vegyületek. Ezeket a PGF 2 p kivé­telével igen kis mennyiségben már előállították bizonyos emlős-szövetekből, mint pl. juhok prosz­tatájából, sertéstüdőből és az emberi ondó plazmá­jából. Lásd pl. Bergstrom és szerzőtársai; Phar­macol. Rev. 20,. 1 (1968) és az ebben idézett refe­rátumokat. Az optikailag aktív PGE2-t és PGF 2a -t kis mennyiségben ugyancsak előállították már arachidonsav enzimatikus ciklizálásával, például a juhok prosztatajából származó egy bizonyos en­zimmel. Lásd pl. a 3,296.091 számú USA szabadal­mat. Más telítetlen hosszúszénláncú savak hasonló «nzimatikus gyűrűzárását is használták már opti­kailag aktív PGE2 -analógok kisebb csoportjának előállítására. Lásd pl. Struijk és szerzőtársai, Rec. Trav. Chim. 85, 1233 (1966) valamint Beerthuis és szerzőtársai, Rec. Trav. Chim. 87, 461 (1968). Az Optikailag aktív PGA2 -höz és PGB 2 -höz a PGE2 dehidratálásával jutottak, míg az optikailag aktív PGF2:l -t és PGF 2/3 -t a PGE 2 karbonil-reduk­ciója útján állították elő. Minden egyes esetben 5 az alkalmazott PGE2 -t szükségképpen a fentiek­ben leírt módon állították elő. Lásd pl. Bergstrom és szerzőtársai: Arkiv. Kemí, 19, 563 (1963), to­vábbá Pike és szerzőtársai, Proc. Nobel Symposium It., Stockholm (1966); Interscience Publishers, 10 New York, p. 161 (1967). A prosztaglandinok előállítására szolgáló fent említett módszerek költségesek és nehézkesek, a szükséges biológiai anyagok korlátozottan állnak rendelkezésre és a módszerek sok prosztaglandin-15 intermedier előállításánál nem alkalmazhatók. A jelen találmány célja, hogy eljárásokat bizto­sítson prosztaglandinhoz hasonló aktivitású ve­gyületek jelentős mennyiségben és elfogadható költségekkel történő előállítására. A jelen talál -20 mány szerinti eljárásokkal előállított hasznos ter­mékek közé tartozik a racém PGE2 , a racém PGF2 a , a racém PGF2/ s, a racém PGA 2 , a racém PGB 2 , a megfelelő 5,6-dehidro-prosztaglandinok és ezek­nek eddig elő nem állítható racém és optikailag 25 aktív analógjai. A PGE2 szerkezetét a csatolt rajz I. képlete, a PGF2C[ szerkezetét a csatolt rajz II. képlete, a PGF2/3 szerkezetét a csatolt rajz III. képlete, 30 a PGA2 szerkezetét a csatolt rajz IV. képlete és 161417 1

Next

/
Thumbnails
Contents