161389. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok és ketonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG OSSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. III. 13. (SU—420) Japán elsőbbsége: 1968. III. 14. (16915/68) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. V. 30. 161389 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 73/08 Feltalálók: ITO Ken vegyész, Toyonaka-shi KAMINAKA Hiroshi vegyész, Toyonaka-shi KÖTERA Norio vegyész, Amagasaki-shi YAMAMOTO Shinji vegyész, Nishinomiya-shi DOHGANE Iwao vegyész, Nishinomiya-shi SHIGEHIRO Kosuké vegyész, Nishinomiya-shi Tulajdonos: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD. Osaka, Japán KURUMA Hiroshi vegyész, Takarazuka-shi CHINUKI Takashi vegyész, Toyonaka-shi YOSHITAKE Hiroshi vegyész, Minoo-shi TANIMOTO Kenji vegyész, Minoo-shi HASEGAWA Shinichi vegyész, Amagasaki-shi KOBAYASHI Nofouki vegyész, Fukushima-ku Eljárás fenolok és ketonok előállítására A találmány tárgya eljárás fenolok és ke­tonok előállítására aromás, egy vagy több szekunder alkil-csoporttal szubsztituált szén­hidrogén oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázzal, lúgos stabilizátor jelenlétében vég- 5 zett oxidálása és a képződött tercier aralkil­hidroperoxid vegyületek savas katalizátor jelenlétében végzett bontása útján oly mó­don, hogy a reakciókeveréket, amely a ter­cier aralkil hidroperoxid vegyületeket tar- 10 talmazza, valamely, előnyösen 0,1—10 s%­nyi vizes szervetlen lúgos vegyület oldatával hozzuk érintkezésbe a savas bontási lépés előtt, és célszerűen a lúgos stabilizátor és a reakciókeverékben levő oldhatatlan anyagok 15 eltávolítása után. (Az alkil-aromás szénhid­rogén oxigéngázzal vagy molekuláris oxigént tartalmazó gázzal képezett reakcióelegyet a következőkben „hidroperoxidot tartalmazó elegy" névvel jelöljük.) 20 Mindeddig különböző módszerek voltak is­meretesek aromás hidroxi-vegyületnek és alifás ketonnak egy alkil-aromás szénhidro­génből való előállítására, amelynek során az 25 említett alkil-aromás szénhidrogént oxigén­gázzal vagy oxigén-molekulákat tartalmazó gázzal hozzuk érintkezésbe a megfelelő aral­kilhidroperoxid képződése közben, és a hid­roperoxidot savas anyag jelenlétében elbont- 30 juk az említett aromás hidroxi-vegyület és az alifás keton keletkezése közben. Egy ilyen módszerre szolgáltat példát a jólismert ku­mén-eljárás, amelynek során* kuménből fe­nolt és acetont állítanak elő. Ezek a módszerek rendkívül hatékonyak fenolok előállítására. Továbbá gazdaságos­sági szempontból kivételesen előnyös mód­szereket jelentenek, mivel egyidejűleg alifás ketonokat szolgáltatnak, amelyek ugyancsak nagyon hasznos termékek. A legnagyobb probléma azonban ezen módszerek nagyüzemi léptékben való kivite­lezése során az volt, hogy az elválasztási és tisztítási folyamatok rendkívül bonyolult és kiterjedt berendezés-rendszert igényelnek, ugyanis a kívánt termékeket — aromás hid­roxi-vegyületeket és alifás ketonokat — tar­talmazó elegy sok más anyag-féleséget is tartalmaz, amelyeket le kell választanunk, például nem reagált alkil-aromás szénhidro­gént, többféle nemkívánatos melléktermé­ket, kátrányos anyagokat, vizet stb. Továb­bá: elkerülhetetlennek tartották, hogy az el­választó és tisztító rendszerek zömét, bele­értve az ezek nagy hányadát kitevő frakcio­náló oszlopokat drága anyagból, például sav­álló acélból vitelezzék ki, mivel az említett 161389

Next

/
Thumbnails
Contents