161365. lajstromszámú szabadalom • Záródugó golyósironbetéthez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 161365 JÉÉk B 43 k 7/08 ^p Bejelentés napja: 1970. XI. 06. (PE—799) y. ' " -*---,. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1972. XII. 31. V Feltaláló: Galambos József szerszámszerkesztő, Leányfalu Tulajdonos: Pest megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat, Budapest Záródugó golyósironbetéthez 1 Az eddig ismeretes golyósirónoknál, író­betéteknél, főleg az úgynevezett vastag irón­betéteknél a festék visszafolyását az irón festéktartályának felső végén különbözőkép­pen kialakított dugókkal akadályozzák meg. Ezek a dugók a festék folyásával követik a festékszintet. A dugók anyaga szilárd, vagy képlékeny. A szilárd dugók hátránya, hogy tömítésük tökéletlen, mellettük a festék a kapilláris hatás következtében visszafolyik. Hátrányt jelent az is, hogy a csőfal esetleges — a gyártás folyamán elkerülhetetlen — horpadásai miatt azok fennakadhatnak. A dugók fennakadását a festéktartály oldalfa­lán rászáradt festék is elősegíti. A festéktartály egyenetlenségeiből szár­mazó hátrányok kiküszöbölésére a szilárd anyagból készült dugókat zsírral helyettesí­tették. A zsíranyag képlékenységénél fogva tökéletes tömítést ad és a festéktartály cső­falán csúszva követi a festékszintet. A zsírral való festék lezárás hátránya, hogy az a festéktartály belső átmérőjét maximálja. Nagyobb, a gyakorlat szerint 6 mm feletti átmérőnél a zsírréteg saját, illetve a folyadék súlyából származó nyomás következtében elfolyik, különösen ha az irónt hőhatás éri. Legfőbb hátránya azonban 10 15 20 25 30 az, hogy a festék oldószerei a zsírt bontják és a zsírból kiváló olajrészecskék az irón­csúcsra, illetve golyóra felkenődve írás ki­hagyást eredményeznek. A festéknek és a zsírnak különleges, egymástól függő minő­ségi követelményeket kell kielégíteniük, amiből következik, hogy maga a zsíranyag rendkívül drága. Az elmondottakon túlme­nően a gyártás során is zsírral való lezárás esetén nehézségek lépnek fel. Ugyanis a be­tétek gyártása automatizált és zárt rendsze­rű festéktartályról lévén szó, ellenőrizhetet­len, hogy a zsír belövésekor a festék milyen mértékben fröccsen fel a zsír és a festéktar­tály csőfala közé. A gyakorlat bebizonyítot­ta, hogy nagyon vékony kis festékcsík is ele­gendő ahhoz, hogy az egész festékmennyi­ség a dugó fölé szivárogjon. Ismeretes olyan megoldás is, ahol a festék­tartály záródugója légbevezető nyílással van ellátva és a légbevezető nyílás a festéktar­tályba mélyen a festékszint alá, az írócsúcs közeléig nyúló csőben végződik. Előnye en­nek« a szerkezeti kialakításnak, hogy nem igényel külön a festékszintet követő kemény vagy lágyanyagból készült záródugót, hátrá­nya azonban, különösen félig telt festéktar­tály esetében, hogy az irón vízszintes, azaz fekvő helyzetében a festékanyag nem tölti 161365

Next

/
Thumbnails
Contents