161354. lajstromszámú szabadalom • Eljárás halál időpontjának utólagos megállapítására

MAGYAR N EPKÖZTARS AS AG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. V. 2. (NA—844) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1973. VI. 30. 161354 Szabadalmi osztály: Nemzetközi osztály: A 61 b 5 05 v <* VJff?*;í?»v Feltaláló (k): Dr. Nagy János egyetemi tanár és Gyurkó István mechanikus Debrecen Eljárás halál időpontjának utólagos megállapítására A találmány olyan eljárásra vonatkozik, amely segítségével a vázizomzat halál beállta utáni in­gerelhetősége a jelenleg alkalmazott eljárások­nál biztonságosabban végezhető és hosszabb idő­ig visszamenően állapítható meg a halál beáll- 5 tának időpontja. Ismeretes olyan eljárás a halál időpontjának utólagos megállapítására, amelynél a vázizomzat villamos ingerlését szaggatott egyenárammal végzik. Ilyen megoldásoknál a szaggatás segít- 10 ségével a test merevségének feloldódását, azaz rövididejű egyenlő időközökben kibocsátott im­pulzusok fokozatosan mutatkozó hatását észle­lik. Ilyen eljárással végzik az észlelést pl. a Palm-, Popvaszilijev-, és Prokop-féle készülékek. 15 Más megoldásnál pl. a Radom-féle módszernél tranzisztoros készülék kerül alkalmazásra. Itt a kimenő feszültség max. 450 V. Ezeknek a megoldásoknak hátránya, hogy az ingerlés csupán bőr alá szúrt elektródákkal vé- 20 gezhető, amely helyszíni — esetleges nyilvános­ság előtti — vizsgálatoknál nem kívánatos külső sérüléseket okoz. Az ingerelhetőség lehetősége ezen ismert megoldásoknál a halál beállta után általában 4—5 óra hosszat áll fenn- 25 A találmány szerinti eljárás egyrészt az inge­relhetőség időtartamát a halál beállta után 6—8 óráig megh'jszabbítja, másrészt külső sérülést nem okc nert az elektródák csupán érintik a 30 bőrfelületet, de a bőr alá való behatolásra nincs szükség. A találmányi eljárás szerint az ingerelt izom­csoportot fedő bőrfelület két pontjára kell az elektródákat helyezni és az elektródák közé a halál feltételezett időpontja után 3—4 óráig 10—15 kV csúcsfeszültségű 30—100 Hz frekven­ciájú impulzusokat, a halál feltételezett időpont­ja után 3—4 órától 6—8 óráig pedig 20—30 kV csúcsfeszültségű 30—100 Hz frekvenciájú im­pulzusokat kell vezetni. Az 1. ábrán egy, a találmány szerinti eljárás foganatosítására alkalmas ingerlőkészülék tömb­vázlata látható. A 2. ábra ingerlőkészülék egy példáképpeni kapcsolási rajzát mutatja be. Az egyenváltó átalakító előnyösen 1 vibrátor egyenáramú bemenő oldala 2 indítókapcsolón keresztül az egyenáramú feszültségforrás egyik 3 kapcsához és 4 fokozatkapcsolón keresztül az egyenáramú feszültségforrás másik 5 kapcsához vagy a 6 középmegcsapolásához csatlakozik. Az 1 vibrátor váltakozó áramú oldala a 7 transzformátorra van kötve, amelynek szekun­der kivezetései a 8 elektródákra csatlakoznak. A 2. ábrán látható kapcsolási rajz tartalmaz­za az esetlegesen szükséges jelző és ellenőrző be­rendezéseket, valamint az 1 vibrátor részletes rajzát. A 9 ellenőrző kapcsoló segítségével kap­csolható be a 10 ellenőrző lámpa és a 11 ellen-16135*

Next

/
Thumbnails
Contents