161330. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos szűrők kicsapó lemezeinek tisztítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. X. 3. NSZK-beli elsőbbsége: Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1973. VI. 30. (KO—2306) 161330 Szabadalmi osztály: Nemzetközi osztály: B 03 c 3/76 Decimái osztályozás , >c n *I i •'}i ' k-t »• N, «»!».;. Tulajdonos: Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft,, Köln—Deutz, NSZK Feltaláló: Wiemer Horst mérnök, Donarth, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés elektromos szűrők kicsapó lemezeinek tisztítására A találmány tárgya berendezés elektromos szűrők kicsapó lemezeinek tisztítására, egy a kicsapólemezek alsó szélén kapaszkodó toló­rúddal, amelybe egy a szűrőházon kívül elren­dezett poroló-, ill. kopogtatóberendezés kapasz­kodik bele. Egy ilyen felépítésű ismert berendezésnél a kicsapó elektródák a leválasztóházban mozgat­hatóan vannak felakasztva. Egy tolórúd segít­ségével, amely az elektródák alsó szélén ka­paszkodik meg, az elektródákat periodikusan mozgatjuk ki a nyugalmi helyzetből és a levá­lasztó ház falazatához hozzáütjük. Az ütőhatás megnövelésére a tolórúdon a házon kívül egy rugó van elrendezve, amely a házfalazatra tá­maszkodik. Ennél a berendezésnél a tolórúd és a leválasztófalazat között egy tömszelence van elrendezve, hogy megakadályozzuk, hogy üzemben ezen a helyen a tolórúd és a leválasz­tó falazat között a gázok kifelé léphessenek. Ezáltal ugyan ezen a helyen jó tömítést érünk el, azonban nem kerülhető el, hogy az üzem közben hőmérsékletbehatás folytán a tolórúd helyzetváltozása a házhoz képest bekövetkez­zék, ami az átvezetési helyen megszorulást és ezzel oly nagy súrlódási ellenállásokat okoz, hogy a tolórúd mozgatása már nem lehetséges. Nagyobb szűrőknél a hőtágulások a kicsapó le­mezeknél oly nagyok, hogy a mechanizmuson 10 beékelődések, a kicsapó lemezeken dudorok ke­letkezhetnek. A találmány szerinti megoldás, olyan tisztí­tóberendezés, amely nagy hőtágulásoknál is megbízhatóan működik. A feladat megoldására gondoskodtunk arról, hogy a tolórúd formazá­róan függőleges mozgási játékkal a kicsapó le­mezeken függve van elrendezve és a szűrőház belső falazata közelében formazáróan és ugyan­csak függőleges mozgási játékkal a poroló- ill. kopogtatóberendezéssel össze van kötve. A találmány szerinti megoldás egy kiviteli alakjánál a berendezésnek úgy kell elkészítve 15 lennie, hogy a poroló-, ill. kopogtatóberende­zés egy közel vízszintesen mozgatott ismert faj­tájú lökőrudat tartalmaz, amely a szűrőház külső falazatának közelében egy nyomó­csapágyban lengően van vezetve. Emellett cél-20 szerűnek bizonyult, ha a r>"~mócsapágynak szférikus külső alakja van és ;e / ehhez illesz­kedő csapágyházban elforgathatóan van elhe­lyezve. Ugyanerre a célra szolgál a találmány egy további kialakításában egy oly berendezés, 25 amelynél a nyomócsapágy egy elastomer (mű­kaucsuk) szerkezeti anyagból való rétegen át van a csapágyházzal összekötve. A találmány szerinti berendezés egy kiviteli példája a csa­tolt rajzon van feltüntetve: 30 az ábra ehhez egy hosszmetszetet szemléltet 161330

Next

/
Thumbnails
Contents