161300. lajstromszámú szabadalom • Huzalrögzítő szerelvény készüléktartóval elektromos kapcsolóberendezésekhez, különösen beépített keretekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 3. (EE—1840) NDK-beli elsőbbsége: 1969. VIII. 4. WP 21 c/141 641 Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1973. XII. 31. 161300 Nemzetközi osztály: H 02 g 9/00 Feltalálók: Bernowitz Georg mérnök, Cottbus, NDK Salamon Heinz mérnök, Cottbus, NDK Regel Horst mérnök, Drehnow, NDK Dietz Helmut konstruktőr, Pietz, NDK Tulajdonos: VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagen­bau Berlin Betrieb Cottbus cég, Cottbus, NDK Huzalrögzítő szerelvény készüléktartóval elektromos kapcsolóberendezésekhez, különösen beépített keretekhez A találmány huzalrögzítő szerelvény készü­léktartóval villamos kapcsolóberendezésekhez, különösen az egyes készülékek között szabadon elmozdítható kábelezésű beépített keretekhez. Ismeretes, hogy huzalok átvezetéséhez két peremezett hordlemez között rugalmasan ala­kítható műanyagból készült lyuklécet rendez­nek el. A készülék kapocspontjaihoz csatlakozó huzalok a lyukléc furatain átvezetve húzásra tehermentesítve vannak. Ismeretes továbbá, hogy a csatornákban tör­ténő kábelezésnél a kábelcsatornákban olyan raszterszerűen elrendezett résalakú kivágások vannak, amelyekkel a megfelelő kapocspontok­hoz csatlakoztatandó kábeleket tehermentesíte­ni lehet. Ismeretesek továbbá rugalmas műanyagból készített, fésűszerűen kialakított szorítók is, amelyek rögzítési pontokat biztosítanak a hu­zaloknak és ily módon tehermentesítik ta húzó igénybevétel ellen. A lyukléc alkalmazásának az szab korlátot, hogy ehhez két peremezett hordprofil közötti kényszervezetésre van szükség, és ilyenkor a profilokat a beépített keret teljes szélességében végig kell vezetni, ami nemcsak a szerelési tér kihasználását befolyásolja kedvezőtlenül, ha­nem az anyagigényt is megnöveli. A csatornában történő bekábelezés hátránya az, hogy a mellső oldali kialakítás miatt igen nagy helyre van szükség. Ezenkívül a készüléket szabadon vezetett, vagy korbácsba kötött huza­lokkal kell bekábelezni, mivel a csatorna átve­zetése a készülék miatt térigényes, különböző méretei nagy anyag- és időráfordítással jár. A szorítókapcsok és bilincsek felszerelése egyedi rögzítést igényel, amihez járulékos szer­kezeti elemekre van szükség. Az összes ismert megoldás közös hátránya, hogy nincs olyan részük, amely lehetővé tenné a felirati címkék elhelyezését, hanem ezeket kü­lön ráfordítással és helyszükséglettel kell a be­építés helyén felszerelni. Célunk az ismertetett hiányosságok, például a kábelvezetés és a készülékrögzítés nagy anyag­szükségletének kiküszöbölése, a huzalszorítók és a felirati címkék szereléséhez szükséges idő csökkentése, valamint a beépített keretek jó tér­kihasználásának biztosítása. Feladatunk villamos kapcsolóberendezésekhez közvetlenül a készülék közelében való rögzítés­sel a mindenkori kapocselrendezéshez illesz­kedő és a szerelési teret jól kihasználó huzal­rögzítő szerelvény létesítése, amely műszaki se­gédeszközök nélkül szerelhető fel, és egyben a feliratozást is lehetővé teszi. Ezt a találmány értelmében oly módon érjük e'J, hogy önmagában ismert, célszerűen a készü-30 lék szereléséhez támaszként kialakított profil-10 15 20 25 1Ö1300

Next

/
Thumbnails
Contents