161247. lajstromszámú szabadalom • Állítható tartószerkezet szerszámgépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 21 (WI—186) Nagy-britanniai elsőbbsége: 1969. VIII. 22. (41906/69) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1973. IV. 15. 161247 Nemzetközi osztály: B 24 b 41/00 Feltaláló: Mason Peter Alan mérnök, Kenilworth, Nagy-Britannia Tulajdonos: Wickman Machine Tool Sales Limited cég, Coventry, Nagy-Britannia Állítható tartószerkezet szerszámgépekhez A találmány köszörűgépéken vagy. hasonló szerszámgépeken a csiszolókorong tartására szol­gáló állítható tartószerkezet. A köszörűgépeken általában vízszintes síkban két egymásra merő­leges irányú elmozdulást lehetővé tevő szám­szerkezetek és függőleges síkban is két egy­másra merőleges irányú elmozdulást lehetővé tevő szerkezeti elemek vannak alkalmazva. E szerkezeti részleteken kívül függőleges tengely körüli elfordulást lehetővé tevő elemek is meg­találhatók az ismert köszörűgépeken. Az ismert szerszámgépeknél, különösen a kö­szörűgépeknél az ívalakú mozgások, szögelfor­dulások biztosítására ívalakú szánokat, illetve szánvezetékeket alkalmaznak. Az ívelt szánok­kal kapcsolatban oldható kötőelemeket használ­nak, amelyek közül a szögeifordításkor az egyi­ket vagy mindkettőt oldani kell. A szükséges állítás elvégzése után ezeket a kötőelemeket új­ból rögzítő helyzetbe juttatják. Ilyen szerkezeti elrendezés az állítási műveletet pontatlanná te­szi, mivel az elállított szerkezeti részek súlya a rögzítési művelet közben a szánokat elmozdí­tani igyekszik, és amikor a rögzítési művelet be­fejeződött a szánok nem a beállítani kívánt hely­zetet foglalják el. Az ismert szerszámgépeknél tehát akár ív­alakú, akár egyenes vonalú vezetékekről is volt szó, a köszörűkorong helyzetének változtatása egymásra merőleges irányokban volt biztosít-10 15 20 25 30 ható mind a vízszintes, mind a függőleges sí­kokban. Az ilyen szerkezeti részletekkel rendel­kező gépeknél a beállítás hosszadalmas, nehéz­kes és pontatlan volt. Az ismert kialakításokkal szemben a talál­mány tárgyát képező szerkezetnél egymással gömbfelületek mentén érintkező szerkezeti ele­mek egymáshoz képesti elmozdításával biztosít­ható a beállítás. Az egymáshoz képest elmoz­dulható gömbfelületek tehát bármilyen irányú elfordítási lehetővé tesznek. Előnye a találmány szerinti megoldásnak, hogy egyetlen rögzítő szerv is elegendő az egymáshoz képest beállí­táskor elmozdított szerkezetek rögzítésére, illet­ve oldására. Az ilyen szerkezeti elrendezés tehát gyorsabb és egyszerűbb beállítási műveletet igé­nyel, amellett a beállítás során állandóan egy­máson támaszkodó gömbfelületek esetében nem alakulnak ki olyan erőkomponensek, amelyek a beállítás pontatlanságához vezetnének. A találmány feladata olyan tartószerkezet .lé­tesítése, amelynél az ismert szerkezetekhez vi­szonyítva a kapcsolódó felületek száma kicsi, az egész szerkezet jelentősen merevebb, a kívánt beállítás könnyen és megfelelő módon végezhető és amelynél a pontatlan beállítás veszélye mi­nimálisra van korlátozva. A találmány a kitűzött feladatot olyan tartó­szerkezet létrehozása révén oldja meg, amely­nek alapja, az alapon gömbfelület részeként ki-161247

Next

/
Thumbnails
Contents