161208. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-aminometil-indol származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1968. november 30. (SU—589) Japán elsőbbsége: 1967. december.28. (84961/67) Közzététel napja: 1972. február 28. Megjelent: 1973. VI. 30. 161208 Nemzetközi oszt: C 07 d 27/56 ''tv. . Feltalálók: YAMAMOTO Hisao vegyész, Nishinomiya-shi, INÁBA Shigeho vegyész, Takarazuka-shi, OKAMOTO Tadashi vegyész, Ashiya-shi, HIROHASHI Toshiyuki vegyész, Hyogo-ku, Kobe, ISHIZUMI Kikuo vegyész, Minoo-shi, YAMAMOTO Michihiro vegyész, Takarazuka-shi, MARUYAMA Isamu vegyész, Minoo-shi, MORI Kazuo vegyész, Kobe, KOBAYASHI Tsuyoshi vegyész, Minoo-shi, Japán Tulajdonos: Sumitomo Chemical Company Ltd. Osaka, Japán ceg, Eljárás 2-aminometil-indol származékok előállítására A találmány tárgya eljárás a (II) általános kép­letű új 2-aminometil-indol-származékok előállí­tására; e képletben R 1—4 szénatomos alkilgyököt, X hidrogén- vagy halogénatomot képvisel. A (II) általános képletű új 2-aminometil-indol­-származékokat a találmány értelmében oly mó­don állítjuk elő, hogy valamely (Xb) általános képletű indol-2-karbonitril-származékot — ahol K és X jelentése a fentivel egyező — redukálunk. 10 A kiindulóanyagként felhasználásra kerülő indol-2-karbonitril-származékok szintén új ve­gyületek, ezeket a megfelelő indol-2-karboxamid­-vegyületek dehidratálása útján nyerhetjük. Ezek az indol-2-karboxamid-származékok maguk is új 15 vegyületek, amelyek jó termelési hányadokkal nyerhetők az indol-2-karbonsav-származékok amidálása útján. Az indol-2-karbonsav-származé­kokat pl. valamely benzol-diazónium-vegyületek­nek alfa-benzil-béta-ketokarbonsav-észter-szár- 20 mazékokkal való ciklizálása útján állíthatjuk elő. A találmány szerinti szintézis menetét példa­képpen a csatolt rajz szerinti (A) reakció-folya­matábra szemlélteti, az ismert kiindulóanyagok­tól kezdődően. Amint e reakció-folyamatábrán is 25 látható, a találmány szerinti eljárás kiinduló­anyagainak előállítása több változat szerint tör­ténhet. Az (A) reakció-folyamatábrán feltüntetett reakcióképletekben R, R1 és R 2 egymástól füg­getlenül 1—4 szénatomos alkilgyököket, R3 hid- 30 rogénatomot vagy az R jellel megegyező alkil­gyököt, R4 hidrogénatomot vagy az R 1 jellel meg­egyező alkilgyököt, X hidrogén- vagy halogén­atomot, Y pedig halogénatomot képvisel. Az eljárás egyes lépéseit részletesebben az aláb­biakban ismertetjük: I. A (VII) képletű fenilhidrazon-származékok előállítása A (VII) általános képletnek megfelelő fenil­hidrazon-származékokat a találmány szerinti el­járásban a (III) általános képletű fenilhidrazin­származékoknak vagy sóiknak a (IV) általános képletű fenilpiroszőlősav-származékokkal való reagáltatása útján állítjuk elő. Ezt a reakciót előnyösen valamely, a reakció szempontjából közömbös oldószer, mint rövid szénláncú alkanol, pl. metanol vagy etanol, vagy pedig rövid szénláncú szerves sav, mint ecetsav vagy hangyasav jelenlétében folytatjuk le. A re­akció-hőmérséklet nincs különösebben korlá­tozva, általában azonban a szobahőfok és az al­kalmazott oldószer forrpontja között lehet. A nitrofenilhidrazinok savakkal képezett sóiként el­sősorban szervetlen savakkal, mint sósavval, brómhidrogénsavval vagy kénsavval képezett sók alkalmazhatók. A (III) képletű nitrofenilhidrazint vagy sóját a fenilpiroszőlősav-származékkal ekvi-161208

Next

/
Thumbnails
Contents