161198. lajstromszámú szabadalom • Eluens rádioaktív izotópok számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VI. 30. (SU-460) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1968. VII. 03. Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent 1973. VI. 30. 161198 Nemzetközi oszt: B 01 d 59/22 \ Feltalálók: Haney Thomas A., Bast Brunswick, New Jersey, Bruno Gerald A., Shrewsbury. New Jersey Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb And Sons, Inc. New York, Amerikai Egyesült Államok Eluens radioaktív izotópok számára Az utóbbi években radioaktív izotópokat, pél­dául jód-132-t, technécium-99m -et, ittrium-90-et, továbbá számos mást, például jód-131-et, stron­cium-85-öt, stroncium-87m -et és foszfor-32-t, al­kalmaztak a gyógyászat és a biológia területén nyomjelző elemként kutatási és diagnosztikai célokra és egyes esetekben gyógyhatású szerek­ként is. Számos ilyen radioaktív izotópot a felhasználónak generátor (termelőegység) alak­jában kell beszereznie, amelyben a radioaktív izotóp az anyaizotóp alakjában van egy ioncse­rélő gyantán rögzítve. Megfelelő eluens felhasz­nálásával a leányizotóp elválasztható az ioncse­rélő gyantán adszorbeált anyaizotóptól. A leány­izotópnak az anyaizotóptól való elválasztását, eluálását a szakmában „fejesnek" nevezik. Ujabban új steril és pirogénmentes generá­torokat szerkesztettek és hoztak forgalomba. Ezek a generátorok injekciós tűvel és fecsken­dővel fejhetők. Ezt a műveletet steril körül­mények között kell végezni. A találmány azon­ban mind a nem steril, mind a steril generáto­rokra kiterjed. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy ha egy ha­logént adunk, előnyösen ' alkálifémhipoklorit alakjában az eluenshez, akkor a generátor leányizotóp-hozama időegységben számítva lé­nyegesen fokozódik. Az eluens ebben az esetben 0,9%-os vagy izotóniás nátriumklorid-oldat le­het. Azt találtuk, hogy az eluens a semleges vagy enyhén savas pH-tartományban, 3,0 és 7,0 pH között hatásos. Eíőnyös a 4,0 és 6,8 közötti pH-tartomány. A halogén koncentrációja térfogat/térfogat alapon 0,01 és 1% között legyen. Igen kedvező eredményeket érhetünk el 0,02 és 0,5% közötti koncentrációval. A generátor üzembe helyezésekor a kezdő elu­ens steril víz, steril sóoldat, savas eluens vagy lúgos eluens lehet, a generátorban használt ion­cserélő gyantától és az elválasztani vagy eluálni kívánt radioizotóptól függően. A találmány sze­rinti módosított eluenst ugyanúgy alkalmazhat­juk, mint az általában szokásos steril vagy nem steril generátorok eluálása során. A következő példák szemléltetik az eluens al­kalmazását különféle radioizotópok elválasztá­sára. 1—20. példa Elkészítjük a következő oldatokat: A oldat: normális izotóniás sóoldat, parabé­nekkel 30 B oldat: 0,9%-os nátriumklorid-oldat 10 15 20 25 161198

Next

/
Thumbnails
Contents