161120. lajstromszámú szabadalom • Gép élszalagvágáshoz dugattyúgyűrűkön

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. V. 29. (KA—1255) NDK-beli elsőbbségei 1969. V. 29. Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 161120 Nemzetközi osztály: B23b 5/06 9/00 ^^psiiii^ Feltaláló (k): Gerhard Adam mérnök, Drezda, NDK, Karl-Heinz. Heiland mérnök, Radebeul, NDK, Winfried Margner mérnök, Drezda, NDK Tulajdonos: VEB Kraftfahrzeugzubehör-werke Dresden Drezda, NDK Gép élszalagvágáshoz dugattyúgyűrűkön A találmány gép élszalagvágáshoz, főként ha­sított .dugattyúgyűrűkön. Belsőégésű gépek, kompresszorok, szivattyúk dugattyúinak tömítésére, tengelyátvezetéseknél és egyebeknél használt dugattyúgyűrűk sokrétű megmunkálásakor a gyűrűfelületeken élessar­kú szalagok keletkeznek, amelyek krómozott fú­tófelületek esetén, a dugattyúba történő behe­lyezéskor, de a dugattyúgyűrűk használatakor sem kívánatosak. Ezért legtöbb esetben elen­gedhetetlen, hogy a dugattyúgyűrű néhány vagy valamennyi peremélét leélezzék. A leélezésre rendszerint esztergagépeket használnak, különö­sen olyanokat, amelyeknél a munkadarab végez forgó mozgást. Több perem leélezéséhez a gyű­rűk megfelelően gyakori átfogatására van szükség. Ezt ä körülményt az élszalagoknak for­gó szerszámmal történő vágásával nem lehet ki­küszöbölni. Ismeretesek olyan eljárások és berendezések, amelyek tárolószerkezetek vagy tárak alkalma­zása mellett az egyes gyűrűk önműködő hozzá­vezetését és automatikus befogását, valamint további munkamenetre való ismételt tárolását teszik lehetővé. Mindenegyes munkamenetkor azonban a gyűrűnek csak egyik külső vagy bel­ső élszalagja vágható vagy esztergálható. Ismeretes olyan megmunkálási eljárás is, amelynél egyszerre két élszalag vágása történik, azonban ennél a külső illetve a belső peremek­hez egy-egy különleges befogószerkezet és egy­egy speciális gép szükséges. Az említett leéle­zési munkafolyamat időráfordítása jelentékeny, egyrészt a munkamenetek nagy száma miatt, ha egynél több élszalag vágását kívánják meg, más­részt az ehhez szükséges átfogatási vagy áthe­lyezési munka miatt. A találmány célja az élszalagok vágásához ed­dig szükséges ráfordítást csökkenteni és a mun­kamenetek sorozatát messzemenően összefogni. A találmány feladata olyan megoldás létre­hozása, amellyel a négy élszalag mindegyikének van, vagy választás szerint akárcsak egyikének vagy néhányának vágása folyamatos munkame­netben végezhető. A találmány tehát gép élszalagvágáshoz, fő­ként hasított dugattyúgyűrűkön, amelynél a gyűrűk egy beadogató helyről adogató segítségé­vel egy megmunkálási helyre vannak vezetve, amelynek lényege, hogy vízszintes lemeze van, amely a gyűrű és az egyik gyűrűoldal leélezésére alkalmas, a lemezre merőleges, esztergakéssel el­látott elsőorsó elforgásat meggátlo módon való befogására szolgáló első szerkezettel, a gyűrű, valamint a másik gyűrűoldal leélezésére szolgáló, esztergakéssel ellátott második orsó befogására szolgáló második szerkezettel rendelkezik, amely második orsó előretolási iránya az első orsó elő­retolási irányával ellentétes, mimellett az adoga­tok a vízszintes lemez alatt és felett vannak el-161120

Next

/
Thumbnails
Contents