161091. lajstromszámú szabadalom • Levendula aratógép

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. VI. 05. Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. II. 28. (GO—1139) 161091 Nemzetközi osztályozás: A 01 d 45/00 Feltalálók: ; Dr. Varga Imre oki. gépészmérnök, 50%, Tréfás Lajos oki. gépészmérnök, 40%, Bodorkos Ferenc gépésztechnikus, 10%, Budapest Tulajdonos: Gyógynövénykutató Intézet, Budapest Levendula aratógép A találmány tárgya levendula aratógép. A levendula virágtermés betakarítása hagyo­mányos módon kézzel történik, újabban külön­féle gépkonstrukciók is ismeretessé váltak, ezek azonban szerkezeti hibákból kifolyóan korsze- 5 rűtlenek voltak és üzemeltetési biztonságuk igen alacsony volt. A korábbi levendula aratógépek a kézi aratás mintájára a bokor alakú vágást utánozták, az újabb típusú gépék kivétel nélkül vízszintes sík- 10 ban való vágást valósítanak meg. A találmány tárgyát képező levendula aratógép is ebbe a cso­portba tartozik. A felhasználás természetéből eredően a kiala- 15 kítandó aratógépnek egy sor vágásra kell alkal­masnak lennie és mert a célgép egyetlen, vi­szonylag nem nagy területen termelt növény aratásához kerül felhasználásra, szerkezetében egyszerűnek és olcsónak kell lennie, ugyanakkor 20 ki kell elégítenie minden gépi aratással szemben támasztott követelményt. A találmány szerinti levendula aratógép egy önmagában véve ismert erőgép eszközhordozó gerendájához kapcsolódó kitámasztó rugazatban 25 levő csapágytartó bakokhoz kapcsolódik a mun­kagép főtartója, az erre szerelt járókerékkel. A főtartóhoz kapcsolódó váz függőleges irány­ban elmozdítható. A vázon a vezérelt lapátos motolla, az ellenmozgású kapaszerkezet, a fel- 30 hordó szalag és a száremelőkkel ellátott kétol­dali virágterelő csigák helyezkednek el. A hajtás az erőgép tengely csonkjához csatlakozó kúpke­rékpáron és kardántengelyen át előtéttengely és lánckerék hajtás révén történik. A találmány részleteit a rajz kapcsán ismer­tetjük, ahol az 1. ábra az aratógép oldalnézete, 2. ábra az 1. ábra felülnézete. A levendula aratógép eszközhordozója pél­dánkban RS—09 típusú erőgép gerendája. Az erőgép 1 eszközhordozó-gerendájához kap­csolódó 4 kitámasztó-rudazat 3 csapágy tartó­bakjaihoz kapcsolódik a munkagép 2 főtartója, amelyre az 5 járókerék van szerelve. Ugyancsak a 2 főtartóhoz kapcsolódik a 21 váz, amely ese­tünkben hidraulikus munkahengerek révén füg­gőleges irányban mozgatható. A 21 vázon he­lyezkedik el a vezérelt 18 lapátos-motolla, az el­lenmozgású 13 kaszaszerkezet, a 6 felhordósza­lag, valamint a 20 száremelőkkel ellátott jobb és bal oldali 19 virágterelő-csiga. Az aratógép működtetéséhez szükséges erőt az erőgép hátsó erőleadó 8 tengelycsonkja szolgál­tatja. A 8 tengelycsonkhoz 9 kúpkerékpár csat­lakozik, amelyről 10 kardántengely útján van a 14 előtéttengely hajtva. Á 14 előtéttengely egyik oldalán a 11 lánckerék, másik oldalán a 15 iker­lánckerék helyezkedik el ékelve és ezek hajtják 161091

Next

/
Thumbnails
Contents