161081. lajstromszámú szabadalom • Többsebességfokozatú áttételi kerékagy kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz és hasonlókhoz

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 06. (FI—449) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. III. 07. P 19 11 548.1 (1—22-ig. p.) 1969. XII. 24. P 19 64 866.9 (23—39-ig. p.) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974.11. 28 161081 Nemzetközi osztályozás: JB 62 m 23/00 Feltaláló: Schwerdhöfer Hans Joachim mérnök, Schweinfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság Schulz Horst mérnök, Schweinfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Fichtel et Sachs AG. cég, Schweinfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság Többsebességfokozatú áttételi kerékagy kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz és hasonlókhoz A találmány többsebességfokozatú áttételi ke­rékagy kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz és hasonlókhoz, amelynek kerékagytengelye, a ke^ rékagytengelyen forgathatóan ágyazott tartója, a kerékagytengelyen forgathatóan ágyazott ke­rékagyhüvelye, a kerékagyhüvelyen belül elhe­lyezett gyorsító hajtóműve, a hajtó és a gyorsí­tó hajtómű között hajtáskapcsolata, a gyorsító hajtómű és kerékagyhüvely különböző sebesség­gel forgó alkatrészei között hajtáskapcsolatai, a hajtó és kerékagyhüvely között a forgatónyoma­tékot átvivő útban legalább egy oldható tengely­kapcsolója és legalább egy. erre az oldható ten­gelykaDCSolóra ható centrifugáikapcsolója van. Az ilyen típusú ismert áttételi kerékagyaknál a sebességfokozat átkapcsolása teljesen önműkö­dően jön létre a menetsebességtől függően, amit a kerékagy fordulatszáma határoz meg. Ismertek már olyan áttételi kerékagyak, amelyeknél kéz­zel két menettartományt lehet bekapcsolni, és amelyeknél e menettartományokon belül centri­fugáikapcsoló révén különböző kapcsolási foko­zatok kapcsolhatók be. A centrifugáikapcsoló a tnenettar'tományokon belül itt is teljesen önmű­ködően dolgozik. A találmány feladata olyan többsebességfoko­zatú áttételi kerékagy létesítése, amely válasz­tás szerint mind önműködően kapcsoló kerék­agyként, mind általunk kapcsolható kerékagy­ként üzemeltethető. A feladat megoldására találmányunk szerint azt javasoljuk, hogy egy az oldható tengelykap­csolóra ható, általunk működtethető kapcsoló­szerkezetet alkalmazzunk, amely legalább egy 5 általunk meghatározott kapcsoláshelyzetben a centrifugáikapcsolót túlszabályozza és egy ön­működő kapcsolásállásban az oldható tengely­kapcsolót centrifugálkapesoló vezérlésének enge­di át. 10 Ha arra törekszünk, hogy az oldható tengely­kapcsolót valamennyi állásában szándékosan, a centrifugáikapcsolótói függetlenül tudjuk tarta­ni, akkor az általunk működtethető kapcsoló­szerkezetet két különböző általunk működtethe-15 tő kapcsolóállásba állíthatóvá tesszük, amelyek közül az egyikben az oldható tengelykapcsoló nyitva, a másikban az oldható tengelykapcsoló zárva van. 20 Az általunk működtethető kapesolószerkezét­nek egy a kerékagytengely furatában vezetett kerékagytengelyrúdja lehet, amely egy a kerék­agyon kívül elhelyezett kapcsolóműködtető szer­kezettel, például kézi kapcsolóval áll összekötte-25 tésben. Annak érdekében, hogy a kapcsolási pa­rancsokat át tudjuk vinni, csupán húzó rudazat révén, ajánlatos hogy az általunk működtethető kapcsolószerkezetet az egyik véghelyzet irányá­ban rugó révén előfeszítsük. 30 Abból a célból, hogy a centrifugálkapcsplónak 161081

Next

/
Thumbnails
Contents