161073. lajstromszámú szabadalom • Műanyagalapú készítmény papír- és papíralátétes műanyagtapéták ragasztásához és eljárás a készítmény előállítására

«AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS iALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. X. 30. (El—359) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161073 Nemzetközi osztályozás: C 09 j 3/04 tä u:l&íi! ;;Í/.7;;\ Feltalálók: Juhász Lajos oki. vegyészmérnök, Debrecen, 40%, Üjházy Andrásné oki. vegyészmérnök, Budapest, 20%, Dr. Soós László oki, vegyészmérnök, 15%, Dr. Soós Lászlóné oki. vegyészmérnök, 15%, Dr. Krajcsovics István oki. vegyészmérnök, Debrecen, 10%. Tulajdonos: Epítővegyianyagokat Gyártó Vállalat, Budapest. Műanyagalapú készítmény papír- és papíralátétes mttanyagtapéták ragasztásához és eljárás a készítmény előállítására í A találmány tárgya műanyagalapú készítmény papír- és papíralátétes műanyagtapéták ragasz­tásához és eljárás ilyen készítmény előállítására. Az egyre jobban terjedő tömeges lakásépítés alapját képező betönpaneles építési mód szűk- 5 ségessé teszi, hogy a házgyárak által gyártott, helyszínen beszerelt panelok és panelfalaknál követelmény az, hogy a falak felületét védő és díszítő tapétázás a helyszínen korszerű, termelé­keny eljárással elvégezhető legyen. 10 A tapétázás alkalmazása a hagyományos fes­tési eljárással szemben nagyobb termelékenysé­get, rövidebb átfutási időt biztosít az építőipar­ban. A tapétázás maradandóbb felületvédelmet és felületi díszítést jelent, mint a helyiségek fes- 15 tése, mivel kiküszöbölhető a gyakori újrafestés és az ezzel járó költségtöbblet. A különböző nyomdatechnikával készült vál­tozatos minőségű és kivitelű tapétákkal a legké­nyesebb igények is kielégíthetők. A tapéták azt 20 a hiányt pótolják, ami a jó betonfelület festék­területén általában megmutatkozik. Az állandó kötésben levő beton ugyanis csak igen ellenálló, jóltapadó, nem párazáró festék alkalmazását en­gedi meg. 25 Az egyre növekvő méretben elterjedő tapétá­záshoz korszerű, iparilag nagy tömegben gyárt­ható, olcsó, hosszú ideig tárolható, egyszerű ra­gasztási eljárással felhordható ragasztóanyagok­ra van szükség. 30 A tapétázó iparban ezidáig általában burgo­nya és más növényi keményítőből készült csirizt használtak. A keményítőből főzési eljárással ké­szülő ragasztók hátránya, hogy gyorsan romla­nak, az élőszervezetek, mikroorganizmusok ha­mar lebontják. Alkalmas körülmények mellett az enzimek a csirízalapú ragasztószerek alkatré­szeit is megbontják, kellemetlen, elviselhetetlen szagúvá alakítják a ragasztóanyagot. A csirizzel történő ragasztáson a különböző penészek, gom­bák hamar megtelepednek és fekete foltok alak­jában ellephetik a tapétázott helyiséget. A csi­riz lényeges hátránya továbbá, hogy a panelfe­lületek csatlakozásainál levő kőhidak mentén a lecsapódó nedvességhatás miatt a ragasztás ha­mar tönkremegy. A lúgos kémhatású betonfelü­let egyébként is állandó elbontó hatást gyakorol a csiriz anyagára. A csirízalapú ragasztóanyagok, továbbá táp­lálékot jelentenek a különböző rovaroknak és rágcsálóknak is. A keményítő tartalmú csirizek előállítása továbbá csak a helyszínen lehetséges és fontos élelmiszeripari cikket von el eredeti rendeltetésszerű felhasználásától. Számos eljárás vált ismeretessé a csirízalapú ragasztóanyagok hátrányos tulajdonságainak csökkentésére. így pl. az elsavanyosodási folya­mat részbeni csökkentésére a csirizt átgőzölték. Más eljárás szerint bőr, halenyv és terpentin 161073

Next

/
Thumbnails
Contents