161064. lajstromszámú szabadalom • Gép (automata) húzózárnyitók, különösen önrögzítős húzózárnyitók előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. XI. 16. Kiállítási elsőbbsége: 1968. V. 17. Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. II. 28. {EE—1594) 161064 Nemzetközi osztályozás: A 44í> 19/06 B29d5/W Feltaláló: Pásztor László oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: ELZETT Fémlemezipari Művek, Budapest Gép (automata) húzózárnyitók, különösen önrögzítős húzózárnyitók előállítására í A találmány tárgya húzózárnyitók, különösen önrögzítős húzózárnyitók automatikus előállítá­sára, illetve összeszerelésére szolgáló gép. Húzózárnyitók számos kivitelben ismeretesek. Ezek különböző fajtáit különböztetik meg, újab­ban leginkább az önrögzítős húzózárnyitók ter­jedtek el. Ezek közös jellemvonása, hogy bár­mely elengedett helyzetben a nyitó test a húzó­záron rögzített állapotot vesz fel azáltal, hogy a fogó elengedésekor valamely -orr vagy nyúlvány a húzózár fogai közé lép és így kizárja a húzó­test nemkívánt elmozdulását. Az efféle szerkezetek előállítása gazdaságosan csak tömeggyártásban lehetséges, amikor is az egyes alkatrészeket, amelyekből a terméket —, esetünkben az önrögzítős húzózárnyitót — elő kívánjuk állítani, előzetesen a tömeggyártás is­mert módszereivel elkészítjük, s azokat egy cél­gépen összeszereljük. E célra ismeretessé vált már az irodalomból (1 390 342 sz. francia szabadalmi leírás) olyan automatikus gép, amely alkalmas húzózárnyitók elemeinek az összeszerelésére. E gép lényege, hogy egyetlen szerelési helye van, ,s ezen a he­lyen összpontosulva -kerülnek az egyes elemek a húzótesten felszerelésre. A gép működésének alapfeltétele, hogy az összeszerelendő hűzózár­nyitó legfeljebb 3 alkatrészből álljon; ennék megf élelően a gép elsősorban egy Málönlegesén kialakított önrögzítős húzózárnyitó előállítására alkalmas, ahol a működtető rugó egyben rögzí­tőszervként is ki van alakítva. E kialakítás egy­ben a gép hátrányát is jelenti, mert a legfeljebb 5 3-alkatrészből készülő húzózárnyitók előállítha­tóságának feltétele kizárja az egyéb, szokványos húzózárnyitók gyártását, amelyek ennél több, pl. négy vagy öt alkatrészből készülnek, ugyanak­kor nagy elterjedésük miatt gyártásuk változat-10 lanul szükséges. További hátránya az ismert automatagápnek, hogy a szerelést egyetlen hely­re összpontosítja, ami által a részszerelési idők összeadódnak és így a gép kapacitása az egyes alkatrészek beszerelési részidejeinek összessége 15 által van meghatározva. A találmány a fenti hátrányoktól mentes gép előállítását tűzte ki céljául, ahol az önmagukban ismert alkatrészek rezgő adagolókon és tárokon 20 keresztül jutnak az egyes szerelési helyekhez. A gépnek ugyanis — az ismerttel szemben — több, célszerűen annyi szerelési helye, ún. állomása van, ahány alkatrészből készül a húzózárnyitó. Ennek a műveletnek a végrehajtásához ter-25 mészetesen szükség van az egyes állomások között haladó továbbítószervre. Esetünkben ez a továbbító-szerv egy önmagában véve ismert végtelen láncszerkezet, amely azonban találmá­nyunk értelmében különlegesen van kialakítva. 30 Találmányunk tárgya ennek megfelelően gép 161 064

Next

/
Thumbnails
Contents