161056. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyékony melléktermékek eltüzelésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 18. (DE—688) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. IX. 18. (P 17 76 082.6) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. II. 28. 161056 Nemzetközi osztályozás: F 23 g 7/04 NL LI i';oa Feltalálók: Rudolf Willach oki. mérnök, Oberhausen, August Mogk mérnök, Oberhausen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Baboock et Wilcox Ak­tiengesellschaft, Oberhausen, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés folyékony melléktermékek eltüzelésére A találmány berendezés különböző származá­sú folyékony melléktermékek eltüzelésére. Az ilyen melléktermékeket gyakran cefrének nevezik, és pl. citromsavak kinyerésekor, vagy cukorrépából történő alkoholelőállításnál bioló­giai fáradt lúgként adódnak. A befedett lúgnak 40—60% nagyságrendű szárazállaga esetén 1500—2200 kcal/kg alsó fűtőértéke van, úgy hogy elégetése kifizetődő. Ismeretes az a megoldás, amely szerint ezeket a folyékony melléktermékeket kerámiai tokos kemencékben elégetik. Ezeknek a berendezések­nek a hátránya, hogy a folyékony melléktermé­kek agresszív alkatrészei a falazatot megtámad­ják, és az hosszabb idő után tönkremegy. A találmány célja, hogy folyékony mellékter­mékek elégetéséhez olyan berendezést létesítsen, amelynél a tüzelőberendezés megkárosodása ki­küszöbölhető. Ezt a feladatot a találmány értel­mében azáltal oldjuk meg, hogy az elégetéshez ciklont alkalmazunk, amely vízhűtéses, peckek­kel ellátott, és döngölőmasszával kibélelet csö­vekből áll. A tüzelőberendezés ilyen kivitele az ismert tokos kemencék vázolt hátrányait kikü­szöböli és hosszú üzemidőre kifogástalan üzemet biztosít, amint azt a kísérletek bizonyították. A ciklon előnyösen függőleges ciklonként van kialakítva, és gőzfejlesztőben van elhelyezve, úgy hogy az elégetésnél felszabaduló hőmeny­nyiséget gőz fejlesztésére lehet hasznosítani. A találmány további kialakítása szerint a fo­lyékony melléktermékek hozzávezetésére a cik-5 Ionban porlasztásos égőt alkalmazunk, úgy hogy a ciklon függőleges kialakításával a tüzelőberen­dezés egyenletes terhelését is biztosítjuk. A por­lasztásos égő előnyösen Y-kivitelben készül. A folyékony melléktermékeket nyomás alatt, gőz-10 porlasztással fújjuk be. A találmányt részletesebben a rajz alapján is­mertetjük, amely a találmány szerinti berende­zés példaként! kiviteli alakját tünteti fel. 15 Az 1 gőzfejlesztőben, amely a 2 ejtőkürtőből, a hozzá csatlakozó 3 felszálló kürtőből és az utó­fűtő felületekkel ellátott 4 kürtőből áll, a 2 ejtő­kürtő fedelére 5 függőleges ciklont helyezünk el. Ez önmagában ismert módon peckekkel ellátott 20 6 csőből áll, amely tűzálló masszával van kibé­lelve. A ciklon tengelyére 7 porlasztásos égő van elhelyezve, amely előnyösen Y-égőként van ki­alakítva. Ehhez az égőhöz a cefrét a rajzon nem ábrázolt tartályból vizes oldatban vezetjük hoz-25 zá. A víztartalom kb. 40—60%, és az előmelegí­tés hőfoka 80—90 °C. Ezt a folyékony mellék­terméket nyomás alatt, gőz segítségével, a 7 égőn keresztül elporlasztjuk, úgy hogy a ciklon­ban az elégés végbemenjen. 30 A cefrével bevitt hamu olvadáspontja a leg-161 056

Next

/
Thumbnails
Contents