161026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás o-benzoil-benzoésav előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 161026 fái Bejelentés napja: 1970. Vili. «2. (BA—2432) Német Szövetségi Közrtánsaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 04. (P 19 34 066.7) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. I. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 c 63/02 ^^^M^'A ,-l:: : ''' ^d^^^H Bejelentés napja: 1970. Vili. «2. (BA—2432) Német Szövetségi Közrtánsaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 04. (P 19 34 066.7) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. I. 31. •/•: '­ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1970. Vili. «2. (BA—2432) Német Szövetségi Közrtánsaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 04. (P 19 34 066.7) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1974. I. 31. äfc;s:sj Feltalálók: Dr. Sturm Hans Jürgen vegyész, 6718 Grünstadt, Armbrust Herbert vegyésztechnikus, 6718 Grünstadt, Dr. Nienburg Hans Jürgen vegyész, 6700 Ludwigshafen am Rhein, Dr. Eisfeld Wolfgang vegyész, 6700 Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás o-benzoil-benzoésav előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás o-benzoü­-benzoésav előállítására indánoknak katalizátor jelenlétében folyadékfázisban oxigénnel való oxidálására. l-Metil-3-fenil-indánt krómsavval oxidálva o­-benzoil-benzoésav keletkezik, azonban ki nem elégítő hozammal és jelentős arányban mellék­termékekkel, például o-acetil-benzofenonnal, szennyezve [J. Org. Chem. 19, 17 (1954); J. Am. Chem. Soc. 72, 4918 (1950)]. Ez az eredmény legalább is részben az oxidálószernek a kelet­kezett o-benzoil-benzoésavra '.gyakorolt hatá­sával magyarázható. Ha ugyanis o-benzoil-ben­zoésavat az említett eljárás körülményei kö­zött oxidálnak, akkor a kiindulási anyagnak csak 45!%-a marad elbontatlanul vissza, a zö­mét tehát az oxidálószer elroncsolja [J. Am. Chem. Soc. 72, 4929 (1950)]. Ha 1,1,3-trimetil­-3-fenil-indánból indulunk ki, akkor az oxidá­ciós eljárást módosítani kell, de ez a módosí­tott eljárás is csak mérsékelt hozammal szol­gáltat o-benzoil-benzoésavat, és nagy mennyi­ségben o-acetilbenzofenon is keletkezik (Be­richte, 90, 1208 (1957)]. Ismeretes továbbá l,l,3,5-tetrametil-3-(p-tolil)­-indánnak oxigénnel folyadékfázisban bromid­dal aktívált oxidációja l,l,3-trimetil-5-karboxi­-3-(p-karboxifenil)-indánná {Towle: „Hydrocar­bon Processing", 43. kötet, 149. oldal (1964); Amoco Bulletin PD—1A, 1967]. Ebben az el­járásban a gyűrűhöz kapcsolódó metilcsoportok karboxilcsoportokká oxidálódnak az indánváz megtámadása nélkül. 5 Azt találtuk, hogy indánok előnyösen o-ben­zoil-benzoésavvá oxidálhatók, ha I általános képletű indánokat — ebbene a képletben Rí, R,2 és R3 azonosak vagy különbözőek lehetnek, és alkilcsoportot jelentenek, azonkívül Rj és/ l° /vagy R3 hidrogénatomot is jelenthet — oxi­génnel folyékony fázisban nehézfémsók és bro­midion jelenlétében oxidálunk. A reakció l-metil-3-fenil-indán alkalmazása esetére az [A] reakcióegyenlettel ábrázolható. 15 Az ismert eljárásokh.02 képest a találmány sze­rinti eljárással egyszerűbb és gazdaságosabb módon, jobb hozammal és nagyobb tisztaság­ban állítható elő az o-benzoil-benzoésav. 20 A kindulási anyagokként használt I általá­nos képletű indánok szubsztituálatlan sztirolok dimerizálásával készíthetők, például az említett közleményekben vagy Rabjohn: „Organic Syn­theses", Collective Volume IV, 665. oldalon le-25 írt eljárása szerint. Előnyösek azok az I kép­letű indánok, amelyek képletében Rí, R2 vagy R3 azonosak vagy különbözőek lehetnek, és 1—8, célszerűen 1—4 szénatomos alkilcsoportot tartalmaznak, amikor is Rí és/vagy R3 hidro-30 génatomot is képviselhet. Alkalmas I képletű 161026

Next

/
Thumbnails
Contents