160979. lajstromszámú szabadalom • Higanyamalgám kisnyomású gázkisülő lámpához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 25. (SE—-1569) Szovjetunió-beli elsőbbsége: 1070. V. 25. (1429 909) Közzététel napja: 1972. I. 28, Megjelent: 1973. XII. 31. 160979 Nemzetközi osztályozás: H 01 j 61/18 Feltalálók: Shindelman Jury Iosifovich, Akulova Galina Iosifovna, Snitka Galina Grigorievna, Vasyagin Nikolai Ivanovich, Tyabirdin Vladimir Vasilievich, Poltava, Szovjetunió Tulajdonos: Spetsialnoe konstruktorsko­technologicheskoe bjuro istochnikov sveta, Poltava, Szovjetunió Kisnyomású gázkisüléses higanygőz lámpa A találmány tárgya amalgámos villamos gázkisülőlámpa, különösen előnytelen hőmér­sékleti viszonyok mellett, pl. zárt, nem szel­lőztethető szerelvényékben üzemeltetett nagy­intenzitású, 80—1200 watt villamos teljesítmény- 8 felvételű fokozott és hagyományos fajlagos ter­helésű fénycső. Ismeretes higanyaimalgáimos kisnyomású gáz­kisülőlámpák különböző, a lámpa belső terébe 10 bevitt amalgámokkal, így pl. kétkomponensű amalgámokkal (kadmium-higany, Lndium­-higany, tallium-higany és hasonlók), három­komponensű amalgámokkal (kadmium-ón­-higany, indium-cink-higany és hasonlók), va- 15 lamint négykomponensű amalgámokkal (indium­-kadmium-ón-ihigany, ólom-'bizmut-kadmium­-higany). A fentiekben felsorolt' összetételű amalgá- 20 mokkái töltött gázkisülőlámpák fő hátránya, hogy magas fénykihozatalt fokozott környezeti hőmérséklet '(40—^55 °C) mellett csak ezen hő­mérséklettartoimány rendkívül keskeny sávjá­ban biztosítanak, míg ezen nagyintenzitású fo- 25 kozott fajlagos teljesítményű, zárt szerelvé­nyekben üzemeltetett fénycsövek falihőmérsék­lete számtalan kutatási és kísérleti, eredmény tanúsága szerint 60—70 °C hőmérsékletértéke­ket is elér. 30 2 Hagyományos fajlagos teljesítményű, zárt, nem szellőztethető szerelvényekben üzemelte­tett fénycsövek környezeti hőmérséklete (a fénycsövet a készülékben körülvevő levegő hő­mérséklete) az egy készülékben elhelyezett fénycsövek számától függően 45—70 °C körül mozog. A találmány útján megoldott feladat bizo­nyos komponensek meghatározott részarányú összetételével olyan szilárd halmazállapotú nem mérgező tulajdonságú amalgám kialakítása, melynek alkalmazásával a fentebb meghatáro­zott hőmérséklettartományokban magas fény­kihozatalú zárt és nem szellőztethető készülé­kekben üzemeltetett nagyintenzitású fokozott vagy hagyományos fajlagos teljesítményű lám­pák készíthetők. A fenti feladatot találmányunk értelmében azzal oldjuk meg, hogy tág hőmérséklethatárok (40—80 °C) között stabil fényáram biztosításá­nak céljából a lámpa belső terébe 15—20 atomszázalék higanyt, 53—38 atomszázalék kad­miumot, 20—25 atomszázalék ónt, valamint 1Í2—17 atamszázalék bizmutot tartalmazó amalgámot viszünk be. A jelzett összetételű amalgám olvadáspontja 190 és 210 °C között van, előállítása és a lám­pa üzemeltetése közben szilárd halmazállapotú 160979

Next

/
Thumbnails
Contents