160964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biológiailag aktív benztiadiazolok előállítására, valamint ezeket a vegyületeket aktív összetevőként tartalmazó készítmények mezőgazdasági és kertészeti célokra

MAGIT AR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pl—333 Bejelentés napja: 1970. II. 17. Hollandiai elsőbbség: 1969. II. 19. (6902637) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. XII. 31. 160964 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 91/54 A 01 n 9/12 Feltalálók: Van Daalen Johennes vegyész, Daams Jasper biológus lTulajdonos: N. V. PHILLIPS' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hollandia Eljárás biológiailag aktív benztiadiazolok előállítására, valamint ezeket a vegyületeket aktív összetevőként tartalmazó készítmények mezőgazdasági és kertészeti célokra í Ügy találtuk, hogy az I általános képletű ve­gyületek, mely képletben X —OCHCOOR csoport, ahol I 5 Ri Rí hidrogénatom, vagy 1—3 szénatomos alkil­gyök és R hidrogénatom vagy 1—10 szénatomot tártai- 10 mázó alkilgyök, Y klór- vagy brómatom, Z hidrogénatom vagy rövidszénláncú alkilgyök és n értéke 0, 1, 2 vagy 3, 15 erős biológiai hatásúak növényekre. Megállapí­tottuk például, hogy ezek az anyagok jelentősen befolyásolják a növények növekedését és fejlő­dését, és jelentős változásokat hoznak létre a nö­vények tulajdonságaiban. 20 A növényeken az aktív anyagok alkalmazásá­val létrehozott növekedési és minőségi eltérések igen különbözőek, és függnek az alkalmazott anyagtól. Az alkalmazott dózis nagysága ugyan­csak befolyásolja az okozott változást, 25 A vegyületek találmányunkban említett cso­portjának növényekre például a következő bioló­giai aktivitását állapíthatjuk meg: szelektív herbicid hatás, pl. levél perzselés, morfogenetikus anomáliák indukálása, pl. le- 30 véldeformációk (pl. tölcséralakú vagy urnaalakú levelek), levélnövekedési rendellenességek (csök­kentett parenchimaképződés, vastagodás és a col­lenchima felhalmozódása által létrejött edény­nyaláb sokszorozódás), virágváltozások (kezdet­leges virágképződés, túlzott mértékű virágnöve­kedés), epinasztia, rozsdásodás, összenövés és más elváltozások a gyökérrendszerben (gyökér­csúcs vastagodás, változott sarjképződés, serken­tett gyökérelágazás, új gyökerek indukciója, a főgyökér hosszának változása), sterilizációs hatások (steril mag képződése, magképződés csökkenése), partenokarpiás gyümölcsök képződése (pl. magmentes paradicsom képződésénél), változások a vízrendszerben (pl. a levél páro^ logtatásának növekedése), változások a növények öregedésének mértéké­ben (antisenescenc hatások), és változások a klorofilltermelésben, ami a nö­vények zöld színének erősödésében juthat kHe* jezésre. A találmány szerinti vegyületek által okozott biológiai hatások felsorolása, amely felsorolás nem sorol fel minden lehetőséget, azt mutatja^ hogy az aktív anyagok hatásterülete szinte kor­látlan és kiterjedt felhasználási lehetőségeket nyújt. A biológiai hatások fentiek szerinti változatos-160964

Next

/
Thumbnails
Contents