160952. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására olefinek polimerizációjához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 19. (MO—765) Olaszországi elsőbbsége: 1969. VI. 20. (18462 A/69); 1969. VI. 2.7. (18823 A/69) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XII. 31. 160952 Nemzetközi osztályozás: C 08 f 1/28 Feltalálók: Mayr Adolfo vegyész, Ferrara, Susa Ermanno ve­gyész, Ferrara, Leccese Antonio vegyész, Ferrara, Davoli Velmore vegyész, Reggio Emilia, Giachetti Ettore vegyész, Milan; Olaszország Tulajdonos: MONTECATINI EDISON S. p. A., Milano, Olaszország Eljárás katalizátor előállítására olefinek polimerizációjához 1 A találmány tárgya eljárás etilén és etilénből és a-olefinekből és/vagy diolefinekből álló keve­rékek polimerizációjához használható katalizáto­rok előállítására. Az etilén polimerizációját és kopolimerizáció- 5 ját eddig különféle típusú katalizátorokkal vé­gezték. Az egyik legelterjedtebb katalizátort egy vanadium- vagy titánvegyület és egy, a perió­dusos rendszer I., II. vagy III. csoportjába tarto­zó fém fémorganikus vegyületének reakciója út- , 10 ján állítják elő. A bejelentő már ajánlott az olefinek polimeri­zációjához használható nagy aktivitású katalizá­torokat. Ezek a katalizátorok egy, a periódusos rendszer I., II. vagy III. csoportjához tartozó 15 fém hidridjének vagy fémorganikus vegyületé­nek és egy olyan terméknek a reakciójával ál­líthatók elő, amelyet egy titán-trihalogenidből és egy vízmentes magnéziumhalogenidből álló hor­dozóból állítanak elő, olyan körülmények között, 20 amelyek között a vízmentes halogenid aktiváló­dik, vagy a titán-trihalogenidet előre aktivált halogeniddel reagáltatják. A találmány tárgya eljárás új nagy aktivitású katalizátor előállítására etilén homopolimerizá- 25 ciójához és etilénnek a-olefinekkel történő kopo­limerizációjához. Az ilyen nagy aktivitású poli­merizációs katalizátort oly módon állítjuk' elő, hogy egy, a periódusos rendszer I., II. vagy III. csoportjába tartozó fém hidridjét vagy fémorga- 30 nikus vegyületét egy hrdozón levő katalizátor­komponenssel reagáltatjuk. A hordozós katalizá­torkomponenst a találmány szerint oly módon készítjük, hogy a) a 2, 3 vagy 4 vegyértékű titánnak egy vagy több molekula elektrondonor vegyületet és egy vagy több titánatomot tartalmazó addíciós ve­gyületét vagy b) egy 2, 3 vagy 4 vegyértékű titán vegyületet és egy elektrondonor vegyületet egy vízmentes magnéziumhalogenidből álló hordozóval keve­rünk össze a magnéziumhalogenidre számítva 0,01—30 súlyzó, előnyösen 1—10 súly% titánve­gyület arányban, és a magnéziumhalogenidet a titánvegyülettel való összekeverés előtt vagy aközben aktiváljuk. A találmány szerint a katalizátorok előállítá­sához elektrondonor vegyületként olyan vegyü­leteket használunk, amelyek egy vagy több elektronegatív csoportot, például nitro-, éter-, észter-, amino- vagy nitril-csoportot tartalmaz­nak, amelyekben az elektrondonor atomok álta­lában N-, O-, P-, S-, As- vagy Sb-atomok. Különösen alkalmasak elektrondonor vegyület­nek az aminők, például az n-butilamin, tri­metilamin vagy a trietilamin, továbbá- a piridin, a foszfor-vegyületek, mint foszfinok, a foszfor oxi-halogenidjei, az alkilfoszforamidok, pl. a trisz-N,N-dimetilfoszforamin, a trialkilfoszfátok és -foszfitok, a stibinek és arzinek, az éterek és 160952

Next

/
Thumbnails
Contents