160928. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényérzékeny vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. V. 19. (KA—1253) Amerikai Egyesült AUairnok-beli elsőbbsége: 1969. V. 20. (826 296) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XH. 31. 160928 Nemzetközi osztályozás' C 07 c 113/04 •f 4*"­Feltaláló: Steppan Hartmut vegyész, Wiesbaden-Dotzheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: KALLE Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás fényérzékeny vegyületek előállítására A találmány tárgya új eljárás aromás diazó­niumsók fényérzékeny kondenzációs termékei­nek előállítására. Ismeretes, hogy az egyedi másolatok, vagy a nyomólemezek előállításához felhasználható 5 fényérzékeny másolóanyagok érzékenyitéséhez fényérzékeny aromás diazóniumsókat alkalmaz­nak. A pácolással készülő képek és a síknyomásos 10 nyomóformák előállításához előnyösen használ­hatók fel a molekulájukban több diazo-csopor­tot tartalmazó, nagy molekulasúlyú diazónium­sók. Az ilyen nyomófiormák másolórétegei fény hatására oldhatatlanná vagy oleofillé válnak. A 15 fenti készítmények előállításához felhasználható diazóniumsók általaiban műgyanta-jellegű ve­gyületek, és előállításuk például úgy történik, hogy a diazónium-Qsoportot fenol-formaldehid kondenzációs gyantálkiba viszik be. A diazó- 20 nium-esoportot pl. nitrálással, redukálással és azt követő diazotálással, vagy más ismert eljá­rással alakíthatják ki. Az így előállított diazo­-gyantáknak azonban hátrányos tulajdonságaik is vannak, pl. csak rövid ideig tárolhatók, és 25 ezért nem terjedhettek el a gyakorlatban. Több funkciós csoportot tartalmazó diazó­niumsók egyéb módszerekkel is előállíthatók. Egy ismert eljárásmód szerint aromás diazó- 30 niumsőkat savas közegben reakcióképes kar­bonilvegyületekkel, pl. előnyösen formaldehid­del kondenzálltatnak. Az . ilyen típusú nagy­molakulasúlyú diazónium-vegyületeket széles körben alkalmazzák másolóanyagok, elsősorban nyomóformák előállításához. A fenti típusú ve­gyületek közül ipari szempontból igen jelen­tősek a 2 063 631 és 2 667 415 sz. amerikai sza­badalmi leírásokban ismertetett származékok, elsősorban a difemlamm-diazóniumsók form­" aldehiddel képezett kondenzációs termékei. Ilyen, és hasonló típusú diazo'-gyanták előállí­tását ismertetik az említetteken kívül a 2 679 498, 3 050 502, 3 311 605, 3 163 633, 3 406 159 és 3 277 074 sz. amerikai szabadalmi leírások is. A 2 100 0'83, 2 687 958 és 3 010 398 sz. amerikai szabadalmi leírások a másolórétegben pácolás­sal kialakítható képek előállítását ismertetik. A másolóréteg, a fenlti típusú diazo-gyanták mellett hidrofil kolloidokat és adott esetben színezékeket vagy pigmenteket is tartalmaz. Az említett típusú diazo-gyantákat elsősorban a síknyomáshoz és ofszet-nyomáshoz felhasz­nálható, fotomechanikai úton készülő nyomófor­mák másolórétegeiben használják fel. A nyomó­formák másolórétegeiben a diazo-gyanták ön­magukban, vagy nem-fényérzétoeny adalékanya­gokkal, pl. vízben oldódó kolloidokkal vagy víz-160928

Next

/
Thumbnails
Contents