160919. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés aluminiumból és/vagy aluminiumötvözetből készűlt, élelmiszer és ital tárolására is alkalmas edények - különösen söröshordók - belső felületének a lakk tapadását növelő kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 160919 jÉmfak Nemzetközi osztályozás: W Bejelentés napja: 1970. XII. 16. (HU—200) C 23 b 9/02 X0S KLÍlBíür/ //^V Közzététel napja: 1972. I. 28. l ^ KÍJSÜKI * ORSZÁGOS ^V^ ,: ' r: i'' % ^L**ar TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1973. XII. 31. Feltalálók: ÉGERHÁZI SÁNDOR, vegyészmérnök, Budapest, 40% Dr. EÖLDÖS Zoltánná, Szolga Terézia, vegyész, Budapest, 20% KŐKAY Rudolf, gépészmérnök, Jászberény, 13% KOVÁTS Megyesi János, vegyészmérnök, Jászberény, 13% PÁPAI Gyula, gépészmérnök, Jászberény, 14% Tulajdonos: Hűtőgépgyár, Jászberény. Eljárás és berendezés alumíniumból (vagy alumíniumötvözetből) készült, élelmiszer és ital tárolására is alkalmas edények — különösen söröshordók • belső felületének a lakk tapadását növelő kezelésére A találmány eljárásra és berendezésre vonat­kozik alumíniumból és/vagy alumíniumötvözet­ből készült, élelmiszer vagy ital tárolására is al­kalmas edények — különösen söröshordók — belső felületének a lakk tapadását növelő elekt­rokémiai kezeléséhez. Az alumínium söröshordók használata mind­jobban elterjed. Ennek az az oka, hogy a fa­hordóval szemben számos előnnyel rendelkezik. Ilyen előnynek kell tekinteni a nagyfokú szállí­tásbiztonságot, a csekélyebb térfogatot, a jobb tisztítási és fertőtlenítési lehetőséget, valamint a sokkal kisebb súlyt. Hátrány viszont, hogy a fém megfelelő felületkezelése és védőréteggel való bevonása — például lakkozása — nélkül a kü­lönböző fajtájú italok tönkremennek benne. Élelmiszertárolási szempontból az alumínium felületkezelés nélkül nem megfelelő, tekintve, hogy amfoter jellege következtében mind savas, mind lúgos közegben oldódik. Az élelmiszerek csoportjába tartozó különféle italok — mint pél­dául gyümölcsszörpök, gyümölcslevek, paradi­csomlé, valamint a sör, bor, pálinka, szikvíz — vagy savas, vagy lúgos karakterűek, így az alu­míniumot minden esetben oldják. Ennek követ­keztében ízüket, zamatukat, színüket vesztik és értéktelenné, illetve élvezhetetlenné válnak. Régóta próbálkoztak már ezen rossz tulajdon­ságokat különböző eljárásokkal kiküszöbölni. így ismeretesek a különböző kromátvegyülete­ket tartalmazó kémiai kezelések, valamint az alumínium foszfátozása. Egyes esetekben alkal­mazzák az »eloxálást — azaz anódikus ocidációt 5 — is. Ismeretes még az 1 072 048 számú NSZK sza­badalomból az az eljárás, melynél az alumínium­ötvözetre 99,99% tisztaságú alumíniumot plattí­roznak és azt eloxálják. Ez a módszer azonban 10 rendkívül költséges. A megoldást az1 ' alumíniumfelület lakkozása jelenthetné, mint ahogy az az NSZK 1 078 841 számú szabadalomból ismert, azonban ehhez a lakk tartós tapadását kell minden körülmények között biztosítani. 15 20 25 30 Ismeretes, hogy az alumíniumnak és ötvöze­teinek felületén a különböző lakkok nagyon rosszul tapadnak. Külső mechanikus behatások a lakk lepattogzását eredményezik. A lakk tapa­dása kémiai előkezelésekkel biztosítható ugyan, azonban az élelmiszerügyi törvények nem enge­délyezik a króm jelenlétét a lakk alatt, márpe­dig a kémiai oxidációs módszerek —alodine-el­járás, Alochrom-eljárás, MBV-eljárás — felület­kezelő oldatai minden esetben tartalmaznak az oxidrétegbe beépülő krómvegyületeket és így al­kalmazásuk nem jöhet számításba. Elvileg a foszfátozás is alkalmas volna, azon­ban itt a réteg nehézfém-ionokat tartalmaz, me-, 160919

Next

/
Thumbnails
Contents