160873. lajstromszámú szabadalom • Peszticid keverékek rovarok és az Acarina-rend képviselőinek írtására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. IV. 14. (Cl—#79) Svájci elsőbbsége: I960. IV. 14. (56il3/69) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. XII. 31. 160873 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 131/00; A 01 n 9/02 Feltalálók: Dr. Martin Henry vegyész, Basel, Svájc, Dr. Pissiotas Georg vegyész, Lörrach, Német Szövetségi Köztársaság, Dr. Dittrich Volker zoológus, Basel, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY AG. cég, Basel. Svájc Peszticid keverékek rovarok és az Acarina-rend képviselőinek irtására A találtalány tárgya rovarok és az Acarina­rend képviselőinek irtására szolgáló peszticid keverékeikre irányul, amelyek az irnszekticid vagy aikaiicid hatóanyag mellett az I általáirnos képietű oximétert — amely képletben Rí he~ lyettesítetlen vagy egy vagy több klóratornmal vagy egy nitró- vagy metiléndioxid-ctsiQiporfctal helyettesített fenilgyököt, vagy naftilgyököt képvisel, R2 hidrogéniatomiiot vagy jódaibomot je­lent — tartalmazzák szinergetikus hatású ada­lékanyagként. A találmány szerinti készítmény hatóanyag­ként iszábajövő inszekticid és/vagy akiaricáid ha­tású anyagukként pl. a következő vegyületeket soroljuk fel: 10 A 6 806 746 számú holland szabadalmi beje­lentés ismertet imiár oximétereket, az 1 510 861 sz. francia szabadalomban pedig fenilpropargiil- 15 étereket írnak le. 20 Fosrforaav-származékok: Bisz-o,o-dietilfoszforsavan!hidrid (TEPP), 0/),0,0-teteapropn-ditiopirofosziát, 25 D.imetdl-(2,2,2-trMór-l-^hÍ!droxietü)-foiSZíioinét (TRIGHRORFON), l,2-di'hirón-2,2-diklóretil-dimeti]ifoszfát (NÁLED), 2,2-diklórvinü-dimetitfosziát (DICHLORFOS), 2-metoxikarbaniiü^l-metilvmü-ddmetilfoszfát 30 2 (NEVINPHOS), DimietU-lnmetil-2-(metillkarbaimoü)jvinilfoiszfát cisz (MONOCROTOPHOS), 3-(dimetoxifoszíiniloxi)-N-rr^l-N-4netoxi-disz-Hkrotanaimid, 3-(dimatoxiío3zfíird]oxi)-N,N-dirnetil-dBz­-krotonamid (DICROTOPHOS), 24diór-2-dietilcarbamoü-l-metilivinil­-dimetilfoszfát (PHOSPHiAMIDON), 0,0-dietil-0-(vagy S)-2-<(etiltio)-etiltiofoiszfát (DEMETON), S-etütioetn-0,0-dimeti]i-ditiofoszfát (THIOMETON), 0,0-diietiü-S-etilmerkaptometil-dltiofoisafáit (PHORATE), 0,0-dietü-S-2-<[(etíltdo)etü]-<ditiofoiszfát (DISULFOTON), 0,0-dimetíl-S-2-(eitilszuMmil)Hetiltiofoiszfát (OXYDEMETONMETHYL), 0,0-dime1^-S-(l,2-dikarbetoxietil)-ditioáoszfát (MALATHION), 0,Ó,0,C^tetraetil-S,S'-metdlénjbisz-(ddtiofoszfát) (METHION), 0^ßtil-S,S-dipropil-ditiofosz'fat, 0,0^dimetü-S-(IN-metil-N-fo!r^^ metil)-ditioifoszfát ^FORMOTION), 0,0-(limetil-S^(N-meklkarbamoilmietil)- " -ditiofoszfát {DIMETHAT), 0,0-dimetdl-S^(N-etakarbamoi]metal)­-ditiofoszfát (ETHOATMETHYL), 160873

Next

/
Thumbnails
Contents